وبلاگ برتینا

فروردین ۲۹, ۱۳۹۷
نحوه تغییر خودکار کلید SALT در وردپرس

آموزش نحوه تغییر خودکار کلید SALT در وردپرس

[…]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
Fix the 413 Request Entity Too large Error in WordPress

نحوه رفع خطای 413 Request Entity Too large Error در وردپرس

[…]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
ارسال ایمیل در وردپرس با استفاده از سرور SMTP

نحوه ارسال ایمیل در وردپرس با استفاده از سرور SMTP

[…]
فروردین ۲۶, ۱۳۹۷

نحوه رفع خطای Memory Exhausted Error در وردپرس

[…]
فروردین ۲۲, ۱۳۹۷
نحوه رفع خطای 429 یا ارور Too Many Requests در وردپرس

آموزش نحوه رفع خطای 429 یا ارور Too Many Requests در وردپرس

[…]
فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

آموزش نحوه رفع خطای 500 Internal Server Error در وردپرس

[…]
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷
نصب گواهی SSL در وردپرس

آموزش نحوه نصب گواهی SSL در وردپرس

[…]
فروردین ۲۰, ۱۳۹۷
رفع مشکل صفحه سفید در وردپرس

آموزش نحوه رفع مشکل صفحه سفید در وردپرس

[…]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۷

آموزش نحوه ایجاد صفحه Coming Soon در وردپرس

[…]