کتابخانه ی دیجیتالی برتینا

در کتابخانه ی دیجیتالی برتینا کتاب های مرجع و آموزشی، فیلم های آموزشی، فایل های صوتی (پادکست) ، نرم افزارها و ابزارهای مورد نیاز شما در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ قرار گرفته شده است.