پیش بینی سیل – گوگل جان انسان ها را نجات می دهد!
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸
سن دامنه
بررسی تأثیر سن دامنه بر روی سئوی سایت
فروردین ۲۶, ۱۳۹۸
بررسی اهمیت جایگاه کلیدواژه در url سایت

آیا جایگاه کلیدواژه در URL از نظر سئو تأثیری دارد؟

از نظر سئو تفاوتی بین آدرسی دهی به صورت Example.com/keyword/London و Example.com/London/keyword وجود دارد؟ آیا قرارگیری کلیدواژه در ابتدا یا انتهای URL مهم است و تفاوتی بین آن ها وجود دارد؟

در ویدئوی زیر، مت کاتس به این سوالات پاسخ داده است: