سپتامبر 28, 2019
دیتاسنتر

سرمایه گذاری گوگل برای راه اندازی دیتاسنترهای پاک در اروپا

[…]
ژانویه 1, 2018
دیتاسنتر گوگل

دیتاسنتر گوگل و شگفتی های آن

[…]
دسامبر 19, 2017
دیتاسنتر

چگونگی ساخت دیتاسنتر

[…]