آموزشگاه فنی برتینا
با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای

آموزشگاه – آموزشکده فنی برتینا