آموزشگاه فنی برتینا
با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
تقویم و دوره های آموزشی
آموزشکده فنی برتینا
نام دوره مهارت پیش نیاز نوع مدرک روز و ساعت مدت زمان دوره تاریخ شروع شهریه (تومان) دوره آنلاین اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ICDL مقدماتی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 25 ساعت بهار 94 216000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتی گروهی آشنایی با سیستم عامل ها، مفاهیم کد نویسی و فتوشاپ برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
70 ساعت بهار 94 700,000 55 ساعت / 560000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتی گروهی - برتینا - فنی و حرفه ای دوشنبه و چهار شنبه
17 الی 21
30 ساعت بهار 94 400,000 24 ساعت/320000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D) گروهی دوره Autocad 2D برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای یکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
20 ساعت بهار 94 400,000 16ساعت / 320000 اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای پنجشنبه و جمعه
9 الی 13
98 ساعت بهار 94 280,000 78 ساعت / 230000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 78 ساعت بهار 94 230000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفته گروهی مقدماتی طراحی وب سایت برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
50 ساعت بهار 94 800,000 40 ساعت / 650000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره Autodesk Civil 3D آشنایی با طراحی راه برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 16 ساعت بهار 94 720,000 اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش کودکان الکترونیک (ICDL e-kids) سطح ۱ ندارد برتینا - بنیاد ICDL تماس با آموزشگاه 30 ساعت بهار 94 240,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتی آشنایی با سیستم عامل ها، مفاهیم کد نویسی و فتوشاپ برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 55 ساعت بهار 94 560000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش کودکان الکترونیک (ICDL e-kids) سطح ۲ ICDL e-kids سطح 1 برتینا - بنیاد ICDL تماس با آموزشگاه 60 ساعت بهار 94 375,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفته مقدماتی طراحی وب سایت برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 40 ساعت بهار 94 650000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره فتوشاپ مقدماتی گروهی ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای دوشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعت بهار 94 360,000 24 ساعت / 290000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتی ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 24 ساعت بهار 94 320000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره فتوشاپ پیشرفته گروهی Photoshop مقدماتی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای دوشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعت بهار 94 360,000 24 ساعت / 290000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفته دوره طراحی وب مقدماتی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 32 ساعت بهار 94 400000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره SPSS مقدماتی توانایی کار با رایانه ویندوز برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 24 ساعت بهار 94 240000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفته SPSS مقدماتی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 24 ساعت بهار 94 240000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفته گروهی اندروید مقدماتی برتینا - فنی و حرفه ای دوشنبه و چهار شنبه
17 الی 21
40 ساعت بهار 94 500,000 32 ساعت / 400000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱- Java SE7 Fundamentals آشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 24 ساعت بهار 94 320000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲- Java SE 7 Programming سطح 1 برنامه نویسی جاوا برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 24 ساعت بهار 94 360000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
ُدوره SPSS مقدماتی گروهی توانایی کار با رایانه ویندوز برتینا - فنی و حرفه ای یکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعت بهار 94 300,000 24 ساعت / 240000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی ۳- Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platform سطح 2 برنامه نویسی جاوا برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 48 ساعت بهار 94 560000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D) دوره Autocad 2D برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 16 ساعت بهار 94 320000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفته گروهی ُSPSS مقدماتی برتینا - فنی و حرفه ای یکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
تماس با آموزشگاه بهار 94 300,000 24 ساعت / 240000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D) گذراندن دوره ICDL برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 18 ساعت بهار 94 280000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱ – Java SE7 Fundamentals گروهی آشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسی برتینا - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 1/ 30 ساعت بهار 94 400000 24 ساعت/320000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره فتوشاپ مقدماتی ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 24 ساعت بهار 94 290000 ساعت اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲ – Java SE 7 Programming گروهی سطح 1 برنامه نویسی جاوا برتینا - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 2 /30 ساعت بهار 94 450,000 24 ساعت / 360000 اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره فتوشاپ پیشرفته Photoshop مقدماتی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه 24 ساعت بهار 94 290000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۳ – Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platform گروهی سطح 1 و 2 برنامه نویسی جاوا برتینا - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 3/ 60ساعت بهار 94 700,000 48 ساعت / 560000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D) گروهی گذراندن دوره ICDL برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای یکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
24 ساعت بهار 94 350,000 18 ساعت / 280000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره Autodesk Civil 3D آشنایی با طراحی راه برتینا پنجشنبه و جمعه
9 الی 13
20 ساعت بهار 94 900,000 16 ساعت/ 720000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
آموزشگاه حسابداری – دوره های حسابداری ندارد برتینا - فنی و حرفه ای یکشنبه،سه شنبه
17:00 الی 20:00
100 بهار 94 1,310,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ۲ ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
98 ساعت بهار 94 280,000 78 ساعت / 230000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ۱ ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
79 ساعت بهار 94 220,000 78 ساعت / 230000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ۲ ICDL مقدماتی برتینا - برتینا و فنی و حرفه ای - فنی و حرفه ای یکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
32 ساعت بهار 94 270,000 25 ساعت / 216000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ۱ ICDL مقدماتی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای شنبه و دوشنبه
17 الی 21
32 ساعت بهار 94 270,000 25 ساعت / 216000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ICDL مقدماتی برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای پنجشنبه و جمعه
9 الی 13
32 ساعت بهار 94 270,000 25 ساعت / 216000 تومان اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتی خصوصی ندارد برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 60,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفته خصوصی دوره مقدماتی طراحی وب سایت برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 60,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتی خصوصی ندارد برتینا - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 50,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفته خصوصی Android Development مقدماتی برتینا - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 50,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱ – Java SE7 Fundamentals خصوصی آشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسی برتینا - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 50,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲ – Java SE 7 Programming خصوصی سطح 1 برنامه نویسی جاوا برتینا - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 50,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۳ – Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platform خصوصی سطح 1 و 2 برنامه نویسی جاوا برتینا - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 50,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره SPSS مقدماتی خصوصی آشنایی با ویندوز برتینا - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 40,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفته خصوصی SPSS مقدماتی برتینا - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 40,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D) خصوصی گذراندن دوره ICDL برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 40,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D) خصوصی توانایی کار با 2D Auto cad برتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ای تماس با آموزشگاه تماس با آموزشگاه بهار 94 50,000 - اطلاعات بیشتر پیش ثبت نام
ما را حمایت کنید: