آموزشگاه فنی برتینا
با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
دوره های آنلاین
آموزشکده فنی برتینا
نام دورهمهارت پیش نیازنوع مدرکروز و ساعتمدت زمان دورهتاریخ شروعشهریه (تومان)اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفتهICDL مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه25 ساعتبهار 94216000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه78 ساعتبهار 94230000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره Autodesk Civil 3Dآشنایی با طراحی راهبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه16 ساعتبهار 94720,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتیآشنایی با سیستم عامل ها، مفاهیم کد نویسی و فتوشاپبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه55 ساعتبهار 94560000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفتهمقدماتی طراحی وب سایتبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه40 ساعتبهار 94650000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفتهدوره طراحی وب مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه32 ساعتبهار 94400000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS مقدماتیتوانایی کار با رایانه ویندوزبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94240000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفتهSPSS مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94240000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱- Java SE7 Fundamentalsآشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲- Java SE 7 Programmingسطح 1 برنامه نویسی جاوابرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94360000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی ۳- Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platformسطح 2 برنامه نویسی جاوابرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه48 ساعتبهار 94560000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D)دوره Autocad 2Dبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه16 ساعتبهار 94320000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D)گذراندن دوره ICDLبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه18 ساعتبهار 94280000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94290000 ساعتاطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ پیشرفتهPhotoshop مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاه24 ساعتبهار 94290000 توماناطلاعات بیشترپیش ثبت نام