آموزشگاه فنی برتینا
با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
دوره های حضوری
آموزشکده فنی برتینا
نام دورهمهارت پیش نیازنوع مدرکروز و ساعتمدت زمان دورهتاریخ شروعشهریه (تومان)اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتی گروهیآشنایی با سیستم عامل ها، مفاهیم کد نویسی و فتوشاپبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
70 ساعتبهار 94700,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D) گروهیدوره Autocad 2Dبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
20 ساعتبهار 94400,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتی گروهی-برتینا - فنی و حرفه ایدوشنبه و چهار شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94400,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایپنجشنبه و جمعه
9 الی 13
98 ساعتبهار 94280,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفته گروهیمقدماتی طراحی وب سایتبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
50 ساعتبهار 94800,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش کودکان الکترونیک (ICDL e-kids) سطح ۱نداردبرتینا - بنیاد ICDLتماس با آموزشگاه30 ساعتبهار 94240,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش کودکان الکترونیک (ICDL e-kids) سطح ۲ICDL e-kids سطح 1برتینا - بنیاد ICDLتماس با آموزشگاه60 ساعتبهار 94375,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ مقدماتی گروهینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایدوشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94360,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره فتوشاپ پیشرفته گروهیPhotoshop مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایدوشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94360,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفته گروهیاندروید مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه ایدوشنبه و چهار شنبه
17 الی 21
40 ساعتبهار 94500,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
ُدوره SPSS مقدماتی گروهیتوانایی کار با رایانه ویندوزبرتینا - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
30 ساعتبهار 94300,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفته گروهیُSPSS مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
تماس با آموزشگاهبهار 94300,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱ – Java SE7 Fundamentals گروهی آشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسیبرتینا - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 1/ 30 ساعتبهار 94400000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲ – Java SE 7 Programming گروهیسطح 1 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 2 /30 ساعتبهار 94450,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۳ – Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platform گروهیسطح 1 و 2 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
سطح 3/ 60ساعتبهار 94700,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D) گروهیگذراندن دوره ICDLبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
24 ساعتبهار 94350,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره Autodesk Civil 3Dآشنایی با طراحی راهبرتیناپنجشنبه و جمعه
9 الی 13
20 ساعتبهار 94900,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
آموزشگاه حسابداری – دوره های حسابدارینداردبرتینا - فنی و حرفه اییکشنبه،سه شنبه
17:00 الی 20:00
100بهار 941,310,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ۲نداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
98 ساعتبهار 94280,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL مقدماتی ۱نداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
79 ساعتبهار 94220,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ۲ICDL مقدماتیبرتینا - برتینا و فنی و حرفه ای - فنی و حرفه اییکشنبه و سه شنبه
17 الی 21
32 ساعتبهار 94270,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفته ۱ICDL مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایشنبه و دوشنبه
17 الی 21
32 ساعتبهار 94270,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره ICDL پیشرفتهICDL مقدماتیبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایپنجشنبه و جمعه
9 الی 13
32 ساعتبهار 94270,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام