آموزشگاه فنی برتینا
با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
دوره های خصوصی
آموزشکده فنی برتینا
نام دورهمهارت پیش نیازنوع مدرکروز و ساعتمدت زمان دورهتاریخ شروعشهریه (تومان)اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت مقدماتی خصوصینداردبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9460,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره طراحی وب سایت پیشرفته خصوصیدوره مقدماتی طراحی وب سایتبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9460,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید مقدماتی خصوصینداردبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره آموزش اندروید پیشرفته خصوصیAndroid Development مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۱ – Java SE7 Fundamentals خصوصی آشنایی به مفاهیم الگوریتم و برنامه نویسیبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۲ – Java SE 7 Programming خصوصیسطح 1 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره برنامه نویسی جاوا ۳ – Java EE Developing Applications for the Java EE 6 Platform خصوصیسطح 1 و 2 برنامه نویسی جاوابرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS مقدماتی خصوصیآشنایی با ویندوزبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9440,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره SPSS پیشرفته خصوصیSPSS مقدماتیبرتینا - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9440,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۲ بعدی (Autocad 2D) خصوصیگذراندن دوره ICDLبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9440,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام
دوره اتوکد ۳ بعدی (Autocad 3D) خصوصیتوانایی کار با 2D Auto cadبرتینا - بنیاد ICDL - فنی و حرفه ایتماس با آموزشگاهتماس با آموزشگاهبهار 9450,000اطلاعات بیشترپیش ثبت نام