آموزشگاه فنی برتینا
با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
ُدوره SPSS مقدماتی گروهی

آموزش SPSS:

ماحصل اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، گهگاه حجم وسیعی از اطلاعات خام در قالب پرسشنامه‌های طرح تحقیقاتی است که استفاده از آنها جهت ارائه نتایج نهایی حاصل از طرح بسیار زمانگیر به نظر می‌رسد. در این راستا، دسته‌بندی اطلاعات و نظم بخشیدن به آنها قدم اول در استفاده از اطلاعات خام طرح است. از سوی دیگر داده‌های خام تحقیق یابد به شکلی قابل تحلیل توسط نرم‌افزارهای آماری تنظیم گردد.

SPSS  یکی از متداولترین نرم‌افزارهایی است که نه تنها دسته‌بندی اطلاعات خام و پوشش دادن پرسشنامه‌های طرح تحقیقاتی را امکانپذیر می‌نماید، بلکه محقق را قادر می‌سازد تا در اسرع وقت به تحلیل آماری نتایج طرح خود بپردازد . آموزشکده فنی برتینا مفتخر است که با برگزاری دو ذوره مقدماتی و پیشرفته  spss  سهمی در پیشبرد پروژه های تحقیقاتی و  آماری شما دانش پژوهان  داشته باشد.

سرفصل های کلاس SPSS:

 • ورود داده‌ها، تعریف متغیرها و دسته بندی متغیرهتب Data View و تب Variable Viewانواع متغیر ها ( کمی-کیفی ) مقیاس های اندازه گیری ( اسمی-ترتیبی-فاصله ای-نسبتی )
 • توضیح منوهای File – Edit – Data – Transform
 • شاخصهای توصیف داده ها و تحلیلهای اکتشافی
 • نمودارهای مناسب و تغییر مشخصات نمودارهاBar  -Line -Area  – Pie – Histogram – Box plot – Scatter – Error Bar – Normal Q-Q
 • آزمونهای مقایسات میانگین دو گروه مستقل و زوجی
 • آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
 • آزمون مقایسات ناپارامتری ( مقایسه دو گروه مستقل-  مقایسه دو گروه وابسته – مقایسه چند گروه مستقل )
 • بررسی روابط بین متغیرهای کیفی
 • انواع همبستگی
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • آزمون های نیکویی برازش در توزیع داده ها
 • توضیحات کاربردی در مورد طراحی و تحلیل پرسشنامه‌
 • محاسبه پایایی پرسشنامه

آموزشگاه SPSS – آموزش SPSS – آموزش دوره SPSS – دوره SPSS -کلاس SPSS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *