رجیسترار جدید ثبت دامنه webnic

پيرو تحريم ريسلو  (RealTime registrar) علیه کاربران ایرانی، از این پس ثبت دامنه ها در پنل Webnic صورت ميپذيرد. خواهشمند است كليه كاربران نسبت به تمديد يكساله دامنه خود (جهت آغاز عملیات انتقال به ثبت کننده webnic) اقدام نمایند. در خصوص ثبت کننده (registrar) جدید، بررسی های جامعی صورت گرفته و پنل جديد نسبت به ثبت كننده هاي ديگر قابليت اعتماد بالاتري دارد.

left arrow right arrow