تعطیلی دفاتر برتینا از تاریخ ۲۹ اسفند لغایت ۱۵ فروردین

جهت مبارزه با کرونا و کمک به ایجاد قرنطینه، از ۲۹ اسفند لغایت ۱۵ فروردین تمامی دفاتر برتینا به صورت نیمه تعطیل درخواهند آمد و تنها بخشی از پرسنل جهت امور ضروری حضور خواهند داشت

left arrow right arrow