اطلاع رسانی ثبت کننده ریسلو

پیرو اعلام ناگهاني ثبت كننده جهانی ریسلو به تمامی کاربران ایرانی خود با وجود قرارداد ٥ ساله با نمايندگان ايراني ،متاسفانه دامنه های با آدرس ایران صرفا تا زمان انقضای دامنه در این ثبت کننده پشتیبانی می گردد و می بایست پیش از منقضی شدن دامنه اقدام به انتقال دامنه گردد.تمهیداتی توسط برتينا در نظر گرفته شده است که در ثبت های جدید و انتقال دامنه ها همکاری های لازم صورت پذيرد تا بدون هيچ خطري از دامنه ها ميزباني گردد.

left arrow right arrow