دامنه خود را با پسوند مورد نظر برای ثبت، در کادر زیر وارد کنید

.com 375,000  .net 538,000  .org  556,000   .info  144,000  

دامنه‌های بین‌ المللی

دامنه‌هایی که محدود به کشور، شغل و سازمان خاصی نیستند، دامنه بین ‌المللی نام دارند. ویژگی دامنه‌های بین المللی این است که در تمامی کشورها قابل استفاده هستند و محدودیتی ندارند.

ثبت دامنه خود با پسوندهای بین‌ المللی معروف مانند inf ،org ،net ،com و … در کنار دامنه ir، باعث جلوگیری سواستفاده از نام کسب‌وکارتان می‌شود.

اگر دامنه مورد نظر شما پریمیوم باشد، هزینه خرید دامنه .com و دیگر دامنه‌های بین‌ المللی، باتوجه‌ به قیمت اعلام شده ریجسترار متفاوت خواهد بود.

پسوندهای بین المللی پرطرفدار

خرید دامنه .com

375

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .net

538

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .info

144

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .org

556

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .biz

739

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .ir

16

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .shop

1,2

میلیون تومان

سالیانه

خرید دامنه .design

2,4

میلیون تومان

سالیانه

خرید دامنه .me

236

هزار تومان

سالیانه

دامنه با پسوند موردنظر خود را جستجو کنید

همه
فروش
جدید ترین
دامنه
ثبت
تجدید
انتقال
.org
556,000 تومان
702,000 تومان
702,000 تومان
.club
666,000 تومان
884,000 تومان
884,000 تومان
.design
2,444,000 تومان
2,704,000 تومان
2,704,000 تومان
.co
1,150,000 تومان
1,405,000 تومان
1,405,000 تومان
.biz
739,000 تومان
810,000 تومان
810,000 تومان
.us
471,500 تومان
549,000 تومان
549,000 تومان
.tv
1,420,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.in
523,500 تومان
526,500 تومان
526,500 تومان
.shop
1,246,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.ws
769,000 تومان
1,332,850 تومان
1,332,850 تومان
.asia
676,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.eu
501,000 تومان
501,000 تومان
501,000 تومان
.mn
2,137,000 تومان
2,366,000 تومان
2,366,000 تومان
.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.cc
655,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.bz
1,108,000 تومان
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
.de
342,000 تومان
454,000 تومان
454,000 تومان
.es
494,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.ca
730,000 تومان
827,000 تومان
827,000 تومان
.tel
624,000 تومان
624,000 تومان
624,000 تومان
.co.nz
902,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
.org.nz
902,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
.mobi
933,000 تومان
2,617,000 تومان
2,617,000 تومان
.co.uk
481,000 تومان
672,000 تومان
672,000 تومان
.br.com
1,945,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.jpn.com
1,773,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.za.com
1,706,000 تومان
7,280,000 تومان
7,280,000 تومان
.sa.com
2,366,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.uk.com
1,183,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.uk.net
1,183,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.ru.com
1,570,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.co.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.net.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.org.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.gen.in
390,000 تومان
390,000 تومان
390,000 تومان
.firm.in
0 تومان
0 تومان
0 تومان
.net.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.org.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.ac.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.gov.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.id.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.sch.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.com.co
624,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.net.co
624,000 تومان
624,000 تومان
624,000 تومان
.me
236,000 تومان
1,118,000 تومان
1,118,000 تومان
.ru
818,000 تومان
12,518,000 تومان
1,300,000 تومان
.ac
0 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.ac
0 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.at
676,000 تومان
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
.ch
598,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.dk
624,000 تومان
624,000 تومان
624,000 تومان
.fr
676,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.it
936,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.li
1,092,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.mx
1,976,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.nl
442,000 تومان
442,000 تومان
442,000 تومان
.services
1,306,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.travel
4,323,000 تومان
5,005,000 تومان
5,005,000 تومان
.pro
780,000 تومان
853,000 تومان
853,000 تومان
.ag
4,280,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.am
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
.im
728,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
.jp
1,871,000 تومان
2,860,000 تومان
2,860,000 تومان
.la
1,534,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.sc
4,992,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.sh
2,304,000 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.tl
4,576,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
.fm
5,252,000 تومان
6,448,000 تومان
6,448,000 تومان
.hn
3,432,000 تومان
3,900,000 تومان
3,900,000 تومان
.ae
1,924,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.co.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.academy
1,277,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.actor
1,680,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.auction
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.band
960,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.bar
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
.bike
1,260,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.bingo
2,139,000 تومان
2,412,000 تومان
2,412,000 تومان
.boutique
1,260,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.black
1,872,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.blue
648,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.business
360,000 تومان
988,000 تومان
988,000 تومان
.cafe
1,260,000 تومان
1,638,000 تومان
1,638,000 تومان
.camera
2,016,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.camp
2,208,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.capital
2,196,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.catering
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.click
442,000 تومان
468,000 تومان
468,000 تومان
.clinic
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.codes
2,093,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.company
360,000 تومان
546,000 تومان
546,000 تومان
.computer
1,248,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.chat
612,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.credit
353,000 تومان
3,822,000 تومان
3,822,000 تومان
.domains
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.email
864,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.energy
3,960,000 تومان
4,883,000 تومان
4,883,000 تومان
.engineer
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.expert
2,040,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.education
828,000 تومان
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان
.fashion
1,456,000 تومان
1,456,000 تومان
1,456,000 تومان
.finance
2,088,000 تومان
2,439,000 تومان
2,439,000 تومان
.fit
1,229,000 تومان
1,571,000 تومان
1,571,000 تومان
.football
816,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.gallery
962,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.gift
796,000 تومان
797,000 تومان
797,000 تومان
.gold
4,232,000 تومان
4,883,000 تومان
4,883,000 تومان
.graphics
884,000 تومان
109,200 تومان
109,200 تومان
.green
2,880,000 تومان
2,985,000 تومان
2,985,000 تومان
.help
1,196,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.holiday
2,040,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.host
3,322,000 تومان
3,709,000 تومان
3,709,000 تومان
.international
835,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.io
2,203,000 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.jewelry
2,064,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.land
624,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.lawyer
2,335,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.legal
2,064,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.life
1,260,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.link
418,000 تومان
540,000 تومان
540,000 تومان
.lol
1,196,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.love
1,326,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.mba
1,248,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.market
1,404,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.money
1,260,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.movie
12,513,000 تومان
15,075,000 تومان
15,075,000 تومان
.network
864,000 تومان
1,114,000 تومان
1,114,000 تومان
.news
610,000 تومان
1,222,000 تومان
1,222,000 تومان
.online
1,596,000 تومان
1,924,000 تومان
1,924,000 تومان
.photo
1,196,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.pizza
2,124,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.plus
1,253,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.press
2,503,000 تومان
2,799,000 تومان
2,799,000 تومان
.red
684,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.report
888,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.rip
865,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.run
865,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.sale
1,229,000 تومان
1,456,000 تومان
1,456,000 تومان
.social
1,229,000 تومان
1,638,000 تومان
1,638,000 تومان
.shoes
2,025,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.site
1,320,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.show
1,320,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.school
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.space
910,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.style
1,320,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.support
865,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.taxi
2,161,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.tech
2,184,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.tennis
2,139,000 تومان
2,162,000 تومان
2,162,000 تومان
.technology
819,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.tips
1,078,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.tools
1,229,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.toys
2,048,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.town
1,274,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.video
1,137,500 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.vision
1,248,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.vote
2,688,000 تومان
2,985,000 تومان
2,985,000 تومان
.watch
975,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.website
998,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.wedding
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
.wiki
1,160,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.work
328,000 تومان
468,000 تومان
468,000 تومان
.world
1,251,000 تومان
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
.yoga
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
.xyz
478,000 تومان
628,000 تومان
628,000 تومان
.zone
1,248,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.reviews
956,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.cloud
546,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.store
2,298,000 تومان
2,860,000 تومان
2,860,000 تومان
.pink
637,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.promo
832,000 تومان
862,000 تومان
862,000 تومان
.kim
638,000 تومان
801,000 تومان
801,000 تومان
.pet
720,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.men
1,267,000 تومان
1,356,000 تومان
1,356,000 تومان
.top
228,000 تومان
454,000 تومان
454,000 تومان
.bid
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.date
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.download
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.loan
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.party
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.racing
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.science
1,229,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.stream
1,267,000 تومان
1,356,000 تومان
1,356,000 تومان
.trade
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.win
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.accountant
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.agency
774,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.car
106,925,000 تومان
106,925,000 تومان
130,000,000 تومان
.digital
1,229,000 تومان
1,581,000 تومان
1,581,000 تومان
.fitness
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.institute
819,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.marketing
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.media
1,229,000 تومان
1,638,000 تومان
1,638,000 تومان
.photography
819,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.restaurant
2,025,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.shop
1,246,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.university
2,025,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.game
17,160,000 تومان
21,008,000 تومان
21,008,000 تومان
.co.com
1,047,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.works
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.city
865,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.af
4,368,000 تومان
4,992,000 تومان
4,992,000 تومان
.gr
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
.moda
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.review
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.accountants
4,050,000 تومان
4,883,000 تومان
4,883,000 تومان
.auto
104,650,000 تومان
130,000,000 تومان
130,000,000 تومان
.blog
1,138,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.bet
592,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.builders
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
.cab
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.cards
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,503,000 تومان
.group
683,000 تومان
774,000 تومان
774,000 تومان
.vip
910,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.studio
1,069,250 تومان
1,069,250 تومان
1,069,250 تومان
.qa
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
.bio
720,000 تومان
2,985,000 تومان
2,985,000 تومان
.ngo
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.aero
3,328,000 تومان
3,328,000 تومان
3,328,000 تومان
.com.au
676,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.net.au
623,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.me.uk
481,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.org.uk
483,000 تومان
483,000 تومان
483,000 تومان
.vc
1,544,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.cm
3,276,000 تومان
5,720,000 تومان
5,720,000 تومان
.name
455,000 تومان
455,000 تومان
455,000 تومان
.de.com
869,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.gb.net
412,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.com.mx
676,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.be
520,000 تومان
572,000 تومان
572,000 تومان
.gs
1,191,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.gr.com
683,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.eu.com
869,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.us.com
910,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.ae.org
887,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.cn
956,000 تومان
1,047,000 تومان
1,047,000 تومان
.holdings
2,376,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.se.net
1,678,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.coach
2,161,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.pics
432,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.com.tr
182,000 تومان
2,275,000 تومان
2,600,000 تومان
.team
1,251,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.se
910,000 تومان
1,411,000 تومان
1,612,000 تومان
.coffee
1,229,000 تومان
1,742,000 تومان
1,742,000 تومان
.directory
819,000 تومان
956,000 تومان
1,092,000 تومان
.com.cn
884,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.ph
2,503,000 تومان
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
.app
683,000 تومان
797,000 تومان
797,000 تومان
.engineering
2,161,000 تومان
2,275,000 تومان
2,600,000 تومان
.co.za
490,000 تومان
490,000 تومان
490,000 تومان
.health
3,432,000 تومان
3,432,000 تومان
3,432,000 تومان
.web.tr
91,000 تومان
2,275,000 تومان
2,600,000 تومان
.istanbul
751,000 تومان
843,000 تومان
853,000 تومان
.fun
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
1,280,000 تومان
.exchange
1,320,000 تومان
1,365,000 تومان
1,560,000 تومان
.fund
2,070,000 تومان
2,139,000 تومان
2,439,000 تومان
.uk
319,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان

مزایای ثبت دامنه بین المللی در برتینا

قفل دامنه رایگان

با خرید دامنه بین‌المللی در وبسایت برتینا، از قفل انتقال دامنه رایگان بهره‌مند شوید و دیگر نگران دزدیده شدن دامنه خود نباشید.

مالکیت ۱۰۰٪ دامنه

برتینا، مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه را در اختیار شما قرار می‌دهد و در هر زمان و به هر دلیل می‌توانید دامنه خود را از برتینا منتقل کنید.

تنظیم NameServer اختصاصی

با خرید دامنه بین المللی از برتینا می‌توانید از طریق واحد فنی به صورت رایگان اقدام به ثبت و تنظیم Child NameServer کنید.
ir domain

خرید و ثبت دامنه ir.

پسوند ir. دامنه ملی کشور ایران است که نشان‌ می‌دهد کسب‌وکار شما در ایران فعالیت دارد.  از آنجایی که برای ثبت دامنه ir، اطلاعات مالک دامنه به طور کامل در سامانه ایرنیک ثبت می‌شود، به سایت شما اعتبار ویژه‌ای می‌بخشد.

برای ثبت دامنه ir. با قیمت کمتر از ایرنیک، دکمه زیر را کلیک کنید.

خرید و ثبت دامنه فارسی

در سال ۱۹۹۶ شخصی به نام مارتین دارست، ایده‌ی دامنه اینترنتی بین‌المللی (Internationalized Domain Names) را ارائه داد. در این ایده که ۲ سال بعد اجرایی شد، به هر کاراکتر یا حرف یک کد یونیک اختصاص داده می‌شد. این روش امکانی را فراهم کرد که بتوان غیر از حروف انگلیسی، از همه حروف و کاراکترهای دیگر در آدرس دامنه استفاده کرد. با استفاده از این روش، دامنه‌های فارسی ایجاد شدند. دامنه‌های فارسی به دامنه‌هایی گفته می‌شود که، آدرس دامنه به جز بخش TLD یا پسوند از حروف فارسی تشکیل شده است. هم‌اکنون بیشتر TLDها امکان ساخت دامنه‌های فارسی را ایجاد کردند. برتینا، از پیشگامان ارائه‌دهندگان هاست و دامنه است که این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا بتوانند دامنه‌های فارسی خود را با تنوع بالا و قیمت مناسب ثبت کنند.

برای این کار، نام دامنه مورد نظر خود را در کادر جستجو وارد کنید و سپس دکمه جستجو را بزنید. مانند: com.برتینا

ثبت دامنه فارسی
انتقال دامنه به برتینا

انتقال دامنه‌های بین المللی به برتینا

از قبل نام دامنه دارید؟ آن را به برتینا منتقل کنید!

با انتقال دامنه به برتینا، امکاناتی نظیر امنیت بیشتر، پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی، پنل قدرتمند مدیریتی، مدیریت یکپارچه هاست و دامین و بهترین قیمت را دریافت خواهید کرد. در صورتی که مالک دامنه هستید، با ارائه EPP Code قادر به انتقال دامنه خود به برتینا خواهید بود.

برای انتقال دامنه از دیگر شرکت‌ها به برتینا، روی دکمه زیر کلیک کنید.

امکانات خرید دامنه بین المللی از برتینا

شرایط و قوانین ثبت دامنه ملی
سوالات متداول

برتینا، دامنه با تمامی پسوند‌های معروف از جمله com ،net ،org ،io و همچنین بسیاری از پسوندهایی که کمتر معروف هستند را ثبت می‌کند.

جهت تمدید سرویس یا دامنه خود می‌توانید از طریق ناحیه کاربری برتینا و بخش سرویس‌های من اقدام کنید.

همچنین ۷ روز مانده به موعد تمدید سرویس یا دامنه، صورتحساب مربوطه در پنل کاربری شما به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

ثبت دامنه بین‌المللی در کنار دامنه ir به کسب‌وکار شما اعتبار ویژه‌ای می‌بخشد، به ویژه اگر دامنه با پسوندهای بین‌المللی معروف مانند com، net، org و … ثبت کنید.

همچنین برای تبلیغات گوگل ادز لازم است که دامنه شما بین‌المللی باشد و امکان تبلیغ با دامنه ir فراهم نیست.

برای استعلام دامنه مورد نظر خود با انواع پسوندهای بین‌المللی و ir می‌توانید از طریق نوار جستجوی برتینا که در بالای همین صفحه هم وجود دارد، اقدام کنید.

معمولا تمامی دامنه‌های بین‌المللی با هر پسوندی، به صورت آنی پس از پرداخت هزینه دامنه، ثبت خواهند شد.

برتینا، برخلاف بسیاری از شرکت‌های ثبت‌کننده دامنه، مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه و مدیریت آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در هر زمان و به هر دلیل می‌توانند دامنه خود را بدون نیاز به هماهنگی از برتینا منتقل کنند.

چرا برتینا

برتینا با ثبت بیش از ۱۰۰ نوع دامنه و ارائه سرویس به بیش از ۳۰۰۰۰ کاربر ایرانی از بزرگترین مراکز ثبت دامنه در کشور است.

سیستم اطلاع‌رسانی

شرکت برتینا، چند روز قبل از تاریخ انقضای دامنه‌، جهت تمدید دامنه ir. و دامنه‌های بین‌المللی، به صورت متناوب به شما اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

کنترل‌پنل اختصاصی

تمامی دامنه‌های ثبت شده در برتینا اعم از دامنه ir. و دیگر پسوندها، دارای کنترل‌پنل اختصاصی است که به شما امکان انجام هرگونه عملیاتی را می‌دهد.

امنیت بسیار بالا

برتینا از معدود ثبت‌کننده‌های دامنه در ایران است که مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و از اطلاعات کاربران و اعتماد آن‌ها سواستفاده نمی‌کند.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4.9 / 5. تعداد آراء 298

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته