خرید هاست لینوکس VIP

هاست لینوکس، هاستی است که سیستم عامل سرور آن لینوکس و زبان‌های برنامه‌نویسی پرکاربرد از جمله PHP ،Ruby ،Java و … بهترین عملکرد را روی بستر آن دارند. برتینا سرویس‌های هاست لینوکس را در دو موقعیت‌ ایران و اروپا با بهترین عملکرد و بالاترین امنیت ارائه می‌دهد.

خرید هاست VIP لینوکس ایران و اروپا
سرویس مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات و خرید انتخاب کنید

جهت مشاهده جدول مقایسه پلن‌های سرویس هاست لینوکس VIP می‌توانید به پایین همین صفحه مراجعه فرمایید.

پکیج نقره‌ای

IRLinuxVIP3
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۱۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
مشاهده سایر امکانات...

پکیج نقره‌ای

IRLinuxVIP3
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۱۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج طلایی

IRLinuxVIP4
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • 35 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
مشاهده سایر امکانات...

پکیج طلایی

IRLinuxVIP4
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • 35 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

IRLinuxVIP5
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۷۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRLinuxVIP5
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۷۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRLinuxVIP6
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRLinuxVIP6
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج الماس

IRLinuxVIP7
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس

IRLinuxVIP7
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج الماس پلاس

IRLinuxVIP8
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس پلاس

IRLinuxVIP8
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP3
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP3
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP4
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP4
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج لینوکس الماس

LinuxVIP5
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج لینوکس الماس

LinuxVIP5
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP6
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP6
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP7
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LinuxVIP7
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج لینوکس الماس

LinuxVIP8
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج لینوکس الماس

LinuxVIP8
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر آلمان - فرانسه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
امکانات هاست لینوکس VIP برتینا

امکانات هاست لینوکس VIP برتینا

ویژگی هاست لینوکس VIP برتینا

هاست لینوکس VIP برتینا، کنترل پنل Cpanel و منابع بیشتری نسبت به هاست لینوکس در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین برتری هاست لینوکس VIP نسبت به هاست لینوکس معمولی، سخت‌افزار قدرتمندتر، تعداد کمتر یوزرهای میزبانی شده بر روی سرور، استفاده از وب سرور لایت اسپید و سیستم عامل Cloud Linux است.

مزایای هاست لینوکس VIP برتینا

کنترل پنل مدیریت سرور

تمامی سرورهای برتینا دارای کنترل پنل مدیریت است که به شما امکان مدیریت آسان سرور و منابع را می‌دهد.

امنیت داده‌ها

مانیتورینگ ۲۴ ساعته توسط بروزترین سیستم‌های امنیتی و متخصصین مجموعه، امنیت بالای سرورها و دیتاسنتر را تضمین می‌کند.

دیتاسنتر در مجموعه

بهره‌مندی از دیتاسنتر اختصاصی مجهز و منابع به روز در محل شرکت، یکی از دلایل ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بالا است.

بکاپ‌گیری سه لایه

به صورت مستمر از تمامی سرورها،در سه لایه مختلف بکاپ گرفته می‌شود و جای هیچگونه نگرانی بابت از بین رفتن اطلاعات وجود ندارد.

پشتیبانی ۷×۲۴

متخصصین برتینا به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته و در ۳۶۵ روز سال پاسخگوی مشکلات و سوالات شما هستند.

ارائه خدمات به صورت مستقیم

برتینا کاملا به‌ صورت مستقیم سرویس‌های خود را ارائه می‌دهد و نماینده یا Reseller شرکت‌های خارجی نیست.

نصب خودکار اسکریپت‌

تنها در چند ثانیه اسکریپت CMSهای معروف از جمله، جوملا، وردپرس، مجنتو و ... بر روی پنل کاربری شما نصب می‌شوند.

اکانت FTP

جهت انتقال ایمن و سریع اطلاعات در فضای اینترنت بر روی تمامی سرویس‌ها اکانت FTP فعال است.

وب اپلیکیشن فایروال

با کمک وب اپلیکیشن فایروال (WAF)، لایه‌های امنیتی برای وبسایت شما ایجاد می‌شود و در برابر حملات سایبری ایمن می‌ماند.
پخش ویدیو

سرویس هاستینگ چیست؟

در این ویدیو به صورت ساده، خدمات ارائه شده در قالب سرویس هاستینگ و مشخصات یک سرویس پایدار و مناسب نمایش داده شده است.

مشاهده دمو cPanel

در لینک زیر می‌توانید پنل دمو cPanel برای سرویس هاست لینوکس برتینا را مشاهده نمایید و امکانات متنوع ارائه شده را بررسی کنید.

مشاهده دمو cPanel
پرسش‌های متداول

سرویس‌های هاست لینوکس برتینا از پنل قدرتمند و بروز cPanel استفاده میکنند.

این سرویس‌ها از تکنولوژی CageFS‌ مبتنی بر کلودلینوکس (CloudLinux) استفاده نموده و همچنین دسترسی کامل در ارتباط با تنظیمات PHP و ماژول‌های مربوطه ارائه میدهند.

هاست های VIP بدلیل سخت افزار قویتر و محدودیت های کمتر دارای منابع بیشتری نسبت به دیگر هاستها می باشند. این هاست ها مناسب سایت های پربازدیدتری است که نیاز به منابع بیشتری از هاست های معمولی  دارند اما این نیاز به حدی نیست که کاربر نیاز به تهیه سرور مجازی داشته باشد.

بله، سیستم عامل رایانه شما ارتباطی به سیستم عامل سرور ندارد و به راحتی می‌توانید با هر سیستم عاملی از هاست لینوکس استفاده کنید.

تفاوت هاست ویندوز و هاست لینوکس در نوع سیستم‌ عامل نصب شده بر روی سرور است. هاست لینوکس از زبان‌های برنامه‌نویسی Perl ،Python ، PHP و CGI و دیتابیس My SQL پشتیبانی می‌کند و هاست ویندوز از زبان‌های برنامه‌نویسی ASP/.NET و دیتابیس MS-SQL Server  پشتیبانی می‌کند.

در هاست لینوکس، شما امکان دسترسی و مدیریت از طریق کنترل پنل‌های مبتنی بر وب را دارید.

نام دامنه همان آدرس اصلی وبسایت و نشان‌دهنده هویت آن می‌باشد.

شما میتوانید نام دامنه مد نظر خود را از اینجا انتخاب و به سبد خرید خود اضافه نمایید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط تلفنی با مشاوران سرویس‌های هاست برتینا میتوانید در روزهای کاری از ساعت ۱۰ الی ۱۶ با شماره تماس ۰۲۱-۶۱۰۶۴ داخلی ۶۱۳ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید از اینجا نسبت به ارسال تیکت برای دپارتمان مورد نظر خود اقدام فرمایید.

جهت تمدید سرویس هاست خود می‌توانید از طریق ناحیه کاربری برتینا و بخش سرویس‌های من اقدام فرمایید.

همچنین ۷ روز مانده به موعد تمدید سرویس یا دامنه، صورتحساب مربوطه در پنل کاربری شما بصورت خودکار ایجاد می‌گردد.

مقایسه پلنهای هاست لینوکس VIP برتینا

ویژگی‌ها
IRLinuxVIP5
440 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
IRLinuxVIP6
1,0 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
IRLinuxVIP7
1,9 میلیون تومان ماهانه
ثبت سفارش
LinuxVIP5
440 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
LinuxVIP6
1,0 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
LinuxVIP7
1,9 میلیون تومان ماهانه
ثبت سفارش
فضای هاست
۲ گیگابایت
۵ گیگابایت
۱۰ گیگابایت
۲ گیگابایت
۵ گیگابایت
۱۰ گیگابایت
پهنای باند ماهانه
۷۰ گیگابایت
۱۵۰ گیگابایت
۳۰۰ گیگابایت
۳۰۰ گیگابایت
۱۰۰۰ گیگابایت
۲۰۰۰ گیگابایت
Addon domain
۲۰
۵۰
نامحدود
۲۰
۵۰
نامحدود
دیتاسنتر
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
حساب کاربری ایمیل
کاربران FTP/SFTP/Shell
دیتابیس My SQL
پشتیبانی 24 ساعته

چرا برتینا

برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در ۷ روز هفته را کاملا بدون هیچگونه محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ی اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ی حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4 / 5. تعداد آراء 204

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته