نمایندگی هاست برتینا

چنانچه در حال حاضر سرویس میزبانی وب را به مشتریان خود ارایه می‌دهید و می‌خواهید طیف وسیعی از خدمات میزبانی وب را بدون هزینه به سرویس‌های خود بیافزایید، سرویس هاست ریسلر برتینا پاسخ نیاز شماست.

نمایندگی هاست برتینا

سرویس مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات انتخاب کنید

جهت مشاهده جدول مقایسه پلن‌های سرویس‌های نمایندگی هاست برتینا می‌توانید به پایین همین صفحه مراجعه فرمایید.

پکیج برنزی

IRLCPRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج برنزی

IRLCPRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه

پکیج نقره‌ای

IRLCPRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج نقره‌ای

IRLCPRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین بازگشت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج طلایی

IRLCPRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج طلایی

IRLCPRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه

پکیج پلاتینیوم

IRLCPRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRLCPRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRLCPRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۶۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۴۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRLCPRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۶۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۴۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین بازگشت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج الماس

IRLCPRes6
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۵۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس

IRLCPRes6
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۵۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین بازگشت وجه

پکیج پلاتینیوم

LRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

LRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج پلاتینیوم

LRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

LRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۸۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۸۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

LRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۴۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۴۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج پلاتینیوم

LRes6
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۵۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

LRes6
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۵۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

IRWRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

IRWRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج پلاتینیوم

IRWRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

IRWRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۷۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۷۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

IRWRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۶۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۶۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج پلاتینیوم

IRWRes6
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWRes6
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

DEWRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

DEWRes1
173 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

DEWRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

DEWRes2
272 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج پلاتینیوم

DEWRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

DEWRes3
493 هزار تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

DEWRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۸۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۷۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

DEWRes4
888 هزار تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۸۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۷۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه

پکیج پلاتینیوم

DEWRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

DEWRes5
1,2 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۵ گیگابایت حجم
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان

پکیج پلاتینیوم

DEWRes
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

DEWRes
1,7 میلیون تومان ماهیانه
 • ۲۰ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲۰۰ عدد اکانت قابل میزبانی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • تضمین عودت وجه
نمایندگی هاست برتینا

امکانات هاست برتینا

ویژگی نمایندگی هاست برتینا

با خدمات هاست برتینا، بدون نیاز به نگهداری از شبکه و سرورها، مدیریت سرورها، پرداخت هزینه‌های لایسنس نرم‌افزارها و یا پرداخت هزینه سرور اختصاصی و … سرویس‌های مورد نظر خود را تعریف و با نام خودتان به مشتریانتان ارایه کنید.

کیفیت هاست برتینا

مزایای نمایندگی برتینا

کنترل پنل مدیریت سرور

تمامی سرورهای برتینا دارای کنترل پنل مدیریت است که به شما امکان مدیریت آسان سرور و منابع را می‌دهد.

امنیت داده‌ها

مانیتورینگ ۲۴ ساعته توسط بروزترین سیستم‌های امنیتی و متخصصین مجموعه، امنیت بالای سرورها و دیتاسنتر را تضمین می‌کند.

دیتاسنتر در مجموعه

بهره‌مندی از دیتاسنتر اختصاصی مجهز و منابع به روز در محل شرکت، یکی از دلایل ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بالا است.

بکاپ‌گیری سه لایه

به صورت مستمر از تمامی سرورها،در سه لایه مختلف بکاپ گرفته می‌شود و جای هیچگونه نگرانی بابت از بین رفتن اطلاعات وجود ندارد.

پشتیبانی ۷×۲۴

متخصصین برتینا به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته و در ۳۶۵ روز سال پاسخگوی مشکلات و سوالات شما هستند.

ارائه خدمات به صورت مستقیم

برتینا کاملا به‌ صورت مستقیم سرویس‌های خود را ارائه می‌دهد و نماینده یا Reseller شرکت‌های خارجی نیست.

نصب خودکار اسکریپت‌

تنها در چند ثانیه اسکریپت CMSهای معروف از جمله جوملا، وردپرس، مجنتو و ... بر روی پنل کاربری شما نصب می‌شوند.

اکانت FTP

جهت انتقال ایمن و سریع اطلاعات در فضای اینترنت بر روی تمامی سرویس‌ها اکانت FTP فعال است.

وب اپلیکیشن فایروال

با کمک وب اپلیکیشن فایروال (WAF)، لایه‌های امنیتی برای وبسایت شما ایجاد می‌شود و در برابر حملات سایبری ایمن می‌ماند.

سرویس هاستینگ چیست؟

در این ویدیو به صورت ساده، خدمات ارائه شده در قالب سرویس هاستینگ و مشخصات یک سرویس پایدار و مناسب نمایش داده شده است.

مشاهده دمو WHM

در لینک زیر می‌توانید پنل WHM برای سرویس ریسلری لینوکس برتینا را مشاهده نموده و نسبت به بررسی امکانات متنوع ارائه شده اقدام فرمایید.

مشاهده دمو WHM

پرسش‌های متداول

این سرویس به شما امکان تعریف و ارائه سرویس‌های مورد نظر با نام خود به کاربرانتان را می‌دهد. در این سرویس‌ها شما بدون نیاز به درگیری با مسائلی مانند نگهداری از شبکه و سرورها، مدیریت سرورها، پرداخت هزینه‌های لایسنس نرم‌افزارها و یا پرداخت هزینه سرور اختصاصی و … فقط به تجارت خود می‌پردازید.

خیر.

هیچ نامی به جز نام شرکت شما به کاربران نمایش داده نمی‌شود و تمامی ایمیل‌های ارسالی، لوگوها و غیره به همراه نام شرکت شما است.

در خدمات ریسلر، مشتریان شما امکان دسترسی و مدیریت سرویس‌های خود را از طریق کنترل پنل‌های مبتنی بر وب دارند.

نماینده قادر به مشاهده منابع مصرف شده كاربران خود از قبيل فضاي مصرف شده، پهناي باند و غیره است و همچنین می‌تواند بر پنل‌های مشترکین زيرشاخه خود از طریق کنترل پنل خود نظارت کند.

در صورتی که به منابع بیشتری نیاز داشتید، می‌توانید پلن نمایندگی خود را ارتقا دهید و در صورتی که بر روی آخرین پلن نمایندگی هاست باشید، کارشناسان برتینا شما را راهنمایی می‌کنند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط تلفنی با مشاوران برتینا می‌توانید در روزهای کاری از ساعت ۹ الی ۱۷ با شماره تماس ۶۱۰۶۴-۰۲۱ داخلی ۶۱۳ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید از اینجا نسبت به ارسال تیکت برای دپارتمان مورد نظر خود اقدام کنید.

جهت تمدید سرویس هاست خود می‌توانید از طریق ناحیه کاربری برتینا و بخش سرویس‌های من اقدام فرمایید.

همچنین ۷ روز مانده به موعد تمدید سرویس یا دامنه، صورتحساب مربوطه در پنل کاربری شما بصورت خودکار ایجاد می‌گردد.

مقایسه انواع نمایندگی هاست

ویژگی‌ها
IRLCPRes3
493 هزار تومان
ثبت سفارش
IRLCPRes4
888 هزار تومان
ثبت سفارش
IRLCPRes5
1,2 هزار تومان
ثبت سفارش
IRLCPRes6
1,7 هزار تومان
ثبت سفارش
تعداد اکانت
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
حجم (گیگابایت)
۵
۱۰
۱۵
۲۰
پهنای باند(گیگابایت)
۲۵۰
۴۰۰
۶۵۰
نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
امکان ارتقا در هر زمان
زیر دامنه ها
کاربران FTP/SFTP/Shell
دیتابیس My SQL
چرا برتینا
برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در ۷ روز هفته را کاملا بدون هیچگونه محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4.9 / 5. تعداد آراء 128

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید