خرید هاست ویندوز VIP

هاست ویندوز، هاستی است که سیستم عامل آن ویندوز و از زبا‌ن‌های برنامه‌نویسی ASP و ASP.NET پشتیبانی می‌کند. برتینا سرویس‌های هاست ویندوز را در دو موقعیت ایران و اروپا با بالاترین کیفیت و سرعت ارائه می‌دهد.

خرید هاست ویندوز ایران و اروپا
سرویس مورد نظر خود را جهت مشاهده جزئیات و خرید انتخاب کنید

جهت مشاهده جدول مقایسه پلن‌های سرویس هاست ویندوز VIP می‌توانید به پایین همین صفحه مراجعه فرمایید.

پکیج برنزی

IRWindowsVIP1
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۲۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج برنزی

IRWindowsVIP1
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت حجم
 • ۲۵ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج نقره‌ای

IRWindowsVIP2
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج نقره‌ای

IRWindowsVIP2
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج طلایی

IRWindowsVIP3
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج طلایی

IRWindowsVIP3
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
ویژه

پکیج پلاتینیوم

IRWindowsVIP4
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

IRWindowsVIP4
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRWindowsVIP5
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم پلاس

IRWindowsVIP5
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • Addon Domain
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج الماس

IRWindowsVIP6
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس

IRWindowsVIP6
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی برتینا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • Addon Domain
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP1
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP1
172 هزار تومان ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵۰۰ مگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP2
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP2
292 هزار تومان ماهیانه
 • ۱ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج الماس

WindowsVIP3
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس

WindowsVIP3
440 هزار تومان ماهیانه
 • ۲ گیگابایت حجم
 • ترافیک نامحدود
 • ۲ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
ویژه

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP4
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP4
1,0 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵ گیگابایت حجم
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۳ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP5
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج پلاتینیوم

WindowsVIP5
1,9 میلیون تومان ماهیانه
 • ۱۰ گیگابایت حجم
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۵ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها

پکیج الماس

WindowsVIP6
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
مشاهده سایر امکانات...

پکیج الماس

WindowsVIP6
4,4 میلیون تومان ماهیانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • ۵۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۸ گیگابایت دیتابیس اختصاصی
 • دیتاسنتر اختصاصی اروپا
 • تضمین عودت وجه
 • امکان ارتقا در هر زمان
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • Addon Domain
 • انتقال رایگان سایت از دیگر شرکت ها
ویژگی‌های خرید هاست ویندوز برتینا

هاست ویندوز VIP

ویژگی هاست ویندوز VIP برتینا

هاست ویندوز VIP برتینا، کنترل پنل Plesk و منابع بیشتری نسبت به هاست ویندوز در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین برتری هاست ویندوز VIP نسبت به هاست ویندوز معمولی، استفاده از سخت‌افزار قدرتمندتر و تعداد کمتر یوزرهای میزبانی شده بر روی سرور است.

کیفیت هاست برتینا

مزایای هاست ویندوز VIP

کنترل پنل مدیریت سرور

تمامی سرورهای برتینا دارای کنترل پنل مدیریت است که به شما امکان مدیریت آسان سرور و منابع را می‌دهد.

امنیت داده‌ها

مانیتورینگ ۲۴ ساعته توسط بروزترین سیستم‌های امنیتی و متخصصین مجموعه، امنیت بالای سرورها و دیتاسنتر را تضمین می‌کند.

دیتاسنتر در مجموعه

بهره‌مندی از دیتاسنتر اختصاصی مجهز و منابع به روز در محل شرکت، یکی از دلایل ارائه خدمات با کیفیت و سرعت بالا است.

بکاپ‌گیری سه لایه

به صورت مستمر از تمامی سرورها،در سه لایه مختلف بکاپ گرفته می‌شود و جای هیچگونه نگرانی بابت از بین رفتن اطلاعات وجود ندارد.

پشتیبانی ۷×۲۴

متخصصین برتینا به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته و در ۳۶۵ روز سال پاسخگوی مشکلات و سوالات شما هستند.

ارائه خدمات به صورت مستقیم

برتینا کاملا به‌ صورت مستقیم سرویس‌های خود را ارائه می‌دهد و نماینده یا Reseller شرکت‌های خارجی نیست.

نصب خودکار اسکریپت‌

تنها در چند ثانیه اسکریپت CMSهای معروف از جمله، جوملا، وردپرس، مجنتو و ... بر روی پنل کاربری شما نصب می‌شوند.

اکانت FTP

جهت انتقال ایمن و سریع اطلاعات در فضای اینترنت بر روی تمامی سرویس‌ها اکانت FTP فعال است.

وب اپلیکیشن فایروال

با کمک وب اپلیکیشن فایروال (WAF)، لایه‌های امنیتی برای وبسایت شما ایجاد می‌شود و در برابر حملات سایبری ایمن می‌ماند.
پخش ویدیو

سرویس هاستینگ چیست؟

در این ویدیو به صورت ساده، خدمات ارائه شده در قالب سرویس هاستینگ و مشخصات یک سرویس پایدار و مناسب نمایش داده شده است.

مشاهده دمو Plesk

در لینک زیر می‌توانید پنل دمو پلسک برای سرویس هاست ویندوز برتینا را مشاهده نموده و امکانات متنوع و پیشرفته آن را بررسی نمایید.

تصویر دمو پنل پلسک

پرسش‌های متداول

سرویس‌های هاست برتینا از پنل قدرتمند و بروز پلسک استفاده میکنند.

این پنل قابلیت‌های مختلفی از جمله مدیریت App Pool را ارائه می‌دهد و در عملکرد کلی تفاوتی با  پنل‌های هاست لینوکس ندارد.

هاست های VIP بدلیل سخت افزار قویتر و محدودیت های کمتر دارای منابع بیشتری نسبت به دیگر هاستها می باشند. این هاست ها مناسب سایت های پربازدیدتری است که نیاز به منابع بیشتری از هاست های معمولی  دارند اما این نیاز به حدی نیست که کاربر نیاز به تهیه سرور مجازی داشته باشد.

تفاوت هاست ویندوز و هاست لینوکس در نوع سیستم‌ عامل نصب شده بر روی سرور است. هاست لینوکس از زبان‌های برنامه‌نویسی Perl ،Python ، PHP و CGI و دیتابیس My SQL پشتیبانی می‌کند و هاست ویندوز از زبان‌های برنامه‌نویسی ASP/.NET و دیتابیس MS-SQL Server  پشتیبانی می‌کند.

بله، سیستم عامل رایانه شما ارتباطی با سیستم عامل سرور ندارد و به راحتی می‌توانید با هر سیستم عاملی از هاست ویندوز استفاده کنید.

در هاست ویندوز، شما امکان دسترسی و مدیریت از طریق کنترل پنل‌های مبتنی بر وب را دارید.

نام دامنه همان آدرس اصلی وبسایت و نشان‌دهنده هویت آن می‌باشد.

شما میتوانید نام دامنه مد نظر خود را از اینجا انتخاب و به سبد خرید خود اضافه نمایید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ارتباط تلفنی با مشاوران سرویس‌های هاست برتینا میتوانید در روزهای کاری از ساعت ۱۰ الی ۱۶ با شماره تماس ۰۲۱-۶۱۰۶۴ داخلی ۶۱۳ تماس بگیرید.

همچنین می‌توانید از اینجا نسبت به ارسال تیکت برای دپارتمان مورد نظر خود اقدام فرمایید.

جهت تمدید سرویس هاست و یا هر سرویس دیگر در برتینا، بصورت خودکار صورتحساب مربوطه از طریق ایمیل برای شما ارسال  شده و همچنین از طریق پیامک نیز موعد تمدید سرویس خدمت شما اطلاع رسانی میگردد.

مقایسه پلن‌های هاست ویندوز VIP برتینا

ویژگی‌ها
IRWindows VIP3
440 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
IRWindows VIP4
1,0 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
IRWindows VIP5
1,9 میلیون تومان ماهانه
ثبت سفارش
Windows VIP3
440 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
Windows VIP4
1,0 هزار تومان ماهانه
ثبت سفارش
Windows VIP5
1,9 میلیون تومان ماهانه
ثبت سفارش
فضای هاست
۲ گیگابایت
۵ گیگابایت
۱۰ گیگابایت
۲ گیگابایت
۵ گیگابایت
۱۰ گیگابایت
پهنای باند ماهانه
ترافیک نامحدود
۲۰۰ گیگابایت
۳۰۰ گیگابایت
ترافیک نامحدود
۱۰۰۰ گیگابایت
۲۰۰۰ گیگابایت
Addon domain
1
2
5
1
2
5
دیتاسنتر
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر اختصاصی برتینا
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
دیتاسنتر آلمان - فرانسه
حساب کاربری ایمیل
کاربران FTP/SFTP
دیتابیس My SQL
پشتیبانی 24 ساعته

چرا برتینا

برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در ۷ روز هفته را کاملا بدون هیچگونه محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ی اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ی حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4.5 / 5. تعداد آراء 142

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته