برای راه‌اندازی وبسایت خود، اولین قدم را بردارید.

.com 473,000  .ir  16,000  .net 647,000  .org  553,000   .info  180,000

ثبت دامنه و خرید انواع دامنه

دامنه com

473

هزار تومان

سالیانه
دامنه net

647

هزار تومان

سالیانه
دامنه info

180

هزار تومان

سالیانه
دامنه org

553

هزار تومان

سالیانه
دامنه me

295

هزار تومان

سالیانه
دامنه ir

16

هزار تومان

سالیانه
دامنه shop

1,5

میلیون تومان

سالیانه
دامنه design

3,1

میلیون تومان

سالیانه
خرید دامنه .biz

1,0

هزار تومان

سالیانه

پسوند موردنظر خود را جستجو کنید

همه
فروش
جدید ترین
دامنه
ثبت
تجدید
انتقال
.org
553,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.club
1,002,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.design
3,185,000 تومان
3,380,000 تومان
3,380,000 تومان
.co
1,620,000 تومان
1,809,000 تومان
1,809,000 تومان
.biz
1,076,000 تومان
1,080,000 تومان
1,080,000 تومان
.us
630,000 تومان
709,000 تومان
709,000 تومان
.tv
1,775,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.in
731,000 تومان
650,000 تومان
650,000 تومان
.shop
1,557,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.ws
1,008,000 تومان
1,721,000 تومان
1,721,000 تومان
.asia
845,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.eu
680,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.mn
2,672,000 تومان
2,958,000 تومان
2,958,000 تومان
.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.cc
819,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.bz
1,385,000 تومان
2,210,000 تومان
2,210,000 تومان
.de
428,000 تومان
567,000 تومان
567,000 تومان
.es
618,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.ca
912,000 تومان
1,034,000 تومان
1,034,000 تومان
.tel
780,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.co.nz
1,128,000 تومان
2,113,000 تومان
2,113,000 تومان
.org.nz
1,128,000 تومان
2,113,000 تومان
2,113,000 تومان
.mobi
1,350,000 تومان
2,040,000 تومان
2,040,000 تومان
.co.uk
602,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.br.com
2,431,000 تومان
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
.jpn.com
2,217,000 تومان
2,535,000 تومان
2,535,000 تومان
.za.com
8,450,000 تومان
9,100,000 تومان
9,100,000 تومان
.sa.com
8,450,000 تومان
8,840,000 تومان
8,840,000 تومان
.uk.com
1,689,000 تومان
2,535,000 تومان
2,535,000 تومان
.uk.net
1,689,000 تومان
2,535,000 تومان
2,535,000 تومان
.ru.com
2,217,000 تومان
2,535,000 تومان
2,535,000 تومان
.co.in
501,000 تومان
520,000 تومان
520,000 تومان
.net.in
495,000 تومان
520,000 تومان
520,000 تومان
.org.in
495,000 تومان
520,000 تومان
520,000 تومان
.gen.in
488,000 تومان
488,000 تومان
488,000 تومان
.firm.in
0 تومان
0 تومان
0 تومان
.net.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.org.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.ac.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.gov.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.id.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.sch.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.com.co
780,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.net.co
780,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.me
295,000 تومان
1,398,000 تومان
1,398,000 تومان
.ru
1,092,000 تومان
1,625,000 تومان
1,625,000 تومان
.ac
2,550,000 تومان
3,835,000 تومان
3,835,000 تومان
.ac
2,550,000 تومان
3,835,000 تومان
3,835,000 تومان
.at
845,000 تومان
3,413,000 تومان
3,413,000 تومان
.ch
748,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.dk
780,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.fr
845,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.it
1,170,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.li
1,365,000 تومان
2,925,000 تومان
2,925,000 تومان
.mx
2,470,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.nl
553,000 تومان
553,000 تومان
553,000 تومان
.services
1,632,000 تومان
1,951,000 تومان
1,951,000 تومان
.travel
5,520,000 تومان
6,413,000 تومان
6,413,000 تومان
.pro
975,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.ag
5,350,000 تومان
6,825,000 تومان
6,825,000 تومان
.am
2,210,000 تومان
2,210,000 تومان
2,210,000 تومان
.im
910,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
.jp
2,340,000 تومان
3,575,000 تومان
3,575,000 تومان
.la
1,918,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.sc
6,240,000 تومان
6,825,000 تومان
6,825,000 تومان
.sh
2,880,000 تومان
3,835,000 تومان
3,835,000 تومان
.tl
5,720,000 تومان
6,500,000 تومان
6,500,000 تومان
.fm
6,565,000 تومان
8,060,000 تومان
8,060,000 تومان
.hn
4,290,000 تومان
4,875,000 تومان
4,875,000 تومان
.ae
2,405,000 تومان
2,925,000 تومان
2,925,000 تومان
.co.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.academy
1,596,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.actor
780,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.auction
1,650,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.band
1,200,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.bar
4,453,000 تومان
4,550,000 تومان
4,550,000 تومان
.bike
1,575,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.bingo
2,790,000 تومان
3,049,000 تومان
3,049,000 تومان
.boutique
1,575,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.black
2,340,000 تومان
3,510,000 تومان
3,510,000 تومان
.blue
810,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.business
450,000 تومان
1,235,000 تومان
1,235,000 تومان
.cafe
1,575,000 تومان
2,048,000 تومان
2,048,000 تومان
.camera
2,520,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.camp
2,760,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.capital
2,745,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.catering
1,755,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.click
553,000 تومان
585,000 تومان
585,000 تومان
.clinic
2,700,000 تومان
3,049,000 تومان
3,049,000 تومان
.codes
2,616,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.company
450,000 تومان
683,000 تومان
683,000 تومان
.computer
1,560,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.chat
765,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.credit
468,000 تومان
6,104,000 تومان
6,104,000 تومان
.domains
1,770,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.email
1,080,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.energy
4,950,000 تومان
6,104,000 تومان
6,104,000 تومان
.engineer
1,800,000 تومان
1,885,000 تومان
1,885,000 تومان
.expert
2,550,000 تومان
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
.education
1,035,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
.fashion
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.finance
2,610,000 تومان
3,049,000 تومان
3,049,000 تومان
.fit
1,755,000 تومان
2,244,000 تومان
2,244,000 تومان
.football
1,020,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.gallery
1,203,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.gift
995,000 تومان
996,000 تومان
996,000 تومان
.gold
5,700,000 تومان
6,104,000 تومان
6,104,000 تومان
.graphics
1,105,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.green
3,600,000 تومان
3,731,000 تومان
3,731,000 تومان
.help
1,495,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.holiday
2,550,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.host
4,745,000 تومان
5,298,000 تومان
5,298,000 تومان
.international
1,044,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.io
2,754,000 تومان
3,835,000 تومان
3,835,000 تومان
.jewelry
2,580,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.land
780,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.lawyer
2,919,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.legal
2,580,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.life
1,575,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.link
523,000 تومان
675,000 تومان
675,000 تومان
.lol
1,495,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.love
1,658,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.mba
1,560,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.market
1,755,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.money
1,575,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.movie
16,500,000 تومان
18,844,000 تومان
18,844,000 تومان
.network
1,080,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.news
1,690,000 تومان
14,950,000 تومان
14,950,000 تومان
.online
1,995,000 تومان
2,405,000 تومان
2,405,000 تومان
.photo
1,495,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.pizza
2,655,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.plus
1,566,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.press
3,575,000 تومان
3,998,000 تومان
3,998,000 تومان
.red
855,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.report
810,000 تومان
1,333,000 تومان
1,333,000 تومان
.rip
1,140,000 تومان
1,235,000 تومان
1,235,000 تومان
.run
1,125,000 تومان
1,333,000 تومان
1,333,000 تومان
.sale
1,590,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.social
1,620,000 تومان
2,048,000 تومان
2,048,000 تومان
.shoes
2,640,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.site
1,650,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.show
1,740,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.school
1,740,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.space
1,291,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
.style
1,733,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.support
1,128,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.taxi
2,768,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.tech
2,730,000 تومان
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
.tennis
2,700,000 تومان
3,049,000 تومان
3,049,000 تومان
.technology
1,080,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.tips
1,395,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.tools
1,620,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.toys
2,640,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.town
1,635,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.video
1,485,000 تومان
1,625,000 تومان
1,625,000 تومان
.vision
1,560,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.vote
1,960,000 تومان
3,731,000 تومان
3,731,000 تومان
.watch
1,245,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.website
1,248,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.wedding
2,244,000 تومان
2,244,000 تومان
2,244,000 تومان
.wiki
1,505,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.work
410,000 تومان
585,000 تومان
585,000 تومان
.world
1,632,000 تومان
1,885,000 تومان
1,885,000 تومان
.yoga
2,244,000 تومان
2,244,000 تومان
2,244,000 تومان
.xyz
597,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.zone
1,560,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.reviews
1,305,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.cloud
1,300,000 تومان
1,333,000 تومان
1,333,000 تومان
.store
2,930,000 تومان
3,575,000 تومان
3,575,000 تومان
.pink
855,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.promo
1,040,000 تومان
1,078,000 تومان
1,078,000 تومان
.kim
798,000 تومان
1,001,000 تومان
1,001,000 تومان
.pet
900,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.men
1,584,000 تومان
1,695,000 تومان
1,695,000 تومان
.top
297,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.bid
1,589,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.date
1,637,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.download
1,655,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.loan
1,637,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.party
1,672,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.racing
1,617,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.science
1,706,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.stream
1,584,000 تومان
1,695,000 تومان
1,695,000 تومان
.trade
1,672,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.win
1,637,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.accountant
1,690,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.agency
1,035,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.car
152,750,000 تومان
162,500,000 تومان
162,500,000 تومان
.digital
1,596,000 تومان
1,976,000 تومان
1,976,000 تومان
.fitness
1,650,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.institute
1,080,000 تومان
1,333,000 تومان
1,333,000 تومان
.marketing
1,650,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.media
1,572,000 تومان
2,048,000 تومان
2,048,000 تومان
.photography
1,125,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
.restaurant
2,700,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.shop
1,557,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.university
2,700,000 تومان
3,049,000 تومان
3,049,000 تومان
.game
21,450,000 تومان
26,260,000 تومان
26,260,000 تومان
.co.com
1,495,000 تومان
1,625,000 تومان
1,625,000 تومان
.works
1,620,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.city
1,152,000 تومان
1,333,000 تومان
1,333,000 تومان
.af
5,460,000 تومان
6,240,000 تومان
6,240,000 تومان
.gr
1,885,000 تومان
1,885,000 تومان
1,885,000 تومان
.moda
1,680,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.review
1,617,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.accountants
5,400,000 تومان
6,104,000 تومان
6,104,000 تومان
.auto
149,500,000 تومان
162,500,000 تومان
162,500,000 تومان
.blog
1,625,000 تومان
1,625,000 تومان
1,625,000 تومان
.bet
788,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.builders
1,680,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.cab
1,620,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.cards
1,710,000 تومان
1,879,000 تومان
1,879,000 تومان
.group
900,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.vip
1,300,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.studio
1,380,000 تومان
1,528,000 تومان
1,528,000 تومان
.qa
1,885,000 تومان
1,885,000 تومان
1,885,000 تومان
.bio
900,000 تومان
3,731,000 تومان
3,731,000 تومان
.ngo
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
.aero
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
.com.au
845,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.net.au
780,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.me.uk
602,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان
.org.uk
604,000 تومان
604,000 تومان
604,000 تومان
.vc
1,931,000 تومان
2,275,000 تومان
2,275,000 تومان
.cm
5,785,000 تومان
7,150,000 تومان
7,150,000 تومان
.name
606,000 تومان
644,000 تومان
644,000 تومان
.de.com
1,087,000 تومان
1,463,000 تومان
1,463,000 تومان
.gb.net
515,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.com.mx
845,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.be
650,000 تومان
715,000 تومان
715,000 تومان
.gs
1,489,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.gr.com
963,000 تومان
1,463,000 تومان
1,463,000 تومان
.eu.com
1,087,000 تومان
1,463,000 تومان
1,463,000 تومان
.us.com
1,138,000 تومان
1,463,000 تومان
1,463,000 تومان
.ae.org
1,242,000 تومان
1,463,000 تومان
1,463,000 تومان
.cn
1,365,000 تومان
1,495,000 تومان
1,495,000 تومان
.holdings
2,970,000 تومان
3,120,000 تومان
3,120,000 تومان
.se.net
2,097,000 تومان
2,535,000 تومان
2,535,000 تومان
.coach
2,925,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.pics
1,495,000 تومان
1,755,000 تومان
1,755,000 تومان
.com.tr
325,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.team
1,650,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.se
1,286,000 تومان
2,015,000 تومان
2,015,000 تومان
.coffee
1,656,000 تومان
2,178,000 تومان
2,178,000 تومان
.directory
1,110,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.com.cn
1,105,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.ph
3,575,000 تومان
4,875,000 تومان
4,875,000 تومان
.app
975,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.engineering
3,240,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.co.za
612,000 تومان
612,000 تومان
612,000 تومان
.health
4,290,000 تومان
4,290,000 تومان
4,290,000 تومان
.web.tr
260,000 تومان
3,250,000 تومان
3,250,000 تومان
.istanbul
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.fun
1,469,000 تومان
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان
.exchange
1,800,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
.fund
2,700,000 تومان
3,049,000 تومان
3,049,000 تومان
.uk
455,000 تومان
845,000 تومان
845,000 تومان

انتقال دامنه به برتینا

با انتقال دامنه به برتینا، امکاناتی نظیر امنیت بیشتر، پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی، پنل قدرتمند مدیریتی، مدیریت یکپارچه هاست و دامین و بهترین قیمت را دریافت خواهید کرد. در صورتی که مالک دامنه هستید، با ارائه EPP Code قادر به انتقال دامنه خود به برتینا خواهید بود.

برای انتقال دامنه از دیگر شرکت‌ها به برتینا، روی دکمه زیر کلیک کنید.

انتقال دامنه به برتینا

مزایای خرید دامنه از برتینا

قفل دامنه رایگان

با خرید دامنه در وبسایت برتینا، از قفل انتقال دامنه رایگان بهره‌مند شوید و دیگر نگران دزدیده شدن دامنه خود نباشید.

مالکیت ۱۰۰٪ دامنه

برتینا، مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه را در اختیار شما قرار می‌دهد و در هر زمان و به هر دلیل می‌توانید دامنه خود را از برتینا منتقل کنید.

تنظیم NameServer اختصاصی

با خرید دامنه از برتینا می‌توانید از طریق واحد فنی به صورت رایگان اقدام به ثبت و تنظیم Child NameServer کنید.
خرید و ثبت دامنه‌های بین‌المللی

خرید و ثبت دامنه‌های بین‌المللی

به دامنه‌هایی که محدود به کشوری نیستند، دامنه‌های بین‌المللی می‌گویند. این دامنه‌ها در تمامی کشورها قابل استفاده است و محدودیتی ندارند. برای جلوگیری از سو استفاده نام کسب‌وکارتان، بهتر است در کنار ثبت دامنه ir. نام دامنه خود را با پسوندهای بین‌المللی معروف مانند com, net, org, info و … ثبت کنید.

برای ثبت دامنه خود با انواع پسوندهای بین‌المللی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

خرید و ثبت دامنه ir.

بیشتر کشورها دارای پسوند دامنه یا به اصطلاح TLD مخصوص به خود هستند و پسوند ir. مخصوص کشور ایران است. در سال 1382 مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران مسئولیت راه‌اندازی، ثبت و مدیریت دامنه‌های ir. را به عهده گرفت. باتوجه به گزارشات رسمی، تاکنون ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ پسوند ir. در اینترنت ثبت شده است.

پسوند ir. دارای چند زیر دامنه به شرح زیر است:
Co.ir     Ac.ir     Id.ir    Org.ir     Sch.ir     Gov.ir     Net.ir

برای ثبت و خرید دامنه ir. در کادر جستجو، دامنه مورد نظر خود را با پسوند ir. وارد کنید تا استعلام آزاد بودن دامنه، امکان ثبت و قیمت آن به شما نمایش داده شود.

خرید و ثبت دامنه ir.
خرید و ثبت دامنه فارسی

خرید و ثبت دامنه فارسی

در سال ۱۹۹۶ شخصی به نام مارتین دارست، ایده‌ی دامنه اینترنتی بین‌المللی (Internationalized Domain Names) را ارائه داد. در این ایده که ۲ سال بعد اجرایی شد، به هر کاراکتر یا حرف یک کد یونیک اختصاص داده می‌شد. این روش امکانی را فراهم کرد که بتوان غیر از حروف انگلیسی، از همه حروف و کاراکترهای دیگر در آدرس دامنه استفاده کرد. با استفاده از این روش، دامنه‌های فارسی ایجاد شدند. دامنه‌های فارسی به دامنه‌هایی گفته می‌شود که، آدرس دامنه به جز بخش TLD یا پسوند از حروف فارسی تشکیل شده است. هم‌اکنون بیشتر TLDها امکان ساخت دامنه‌های فارسی را ایجاد کردند. برتینا، از پیشگامان ارائه‌دهندگان هاست و دامنه است که این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا بتوانند دامنه‌های فارسی خود را با تنوع بالا و قیمت مناسب ثبت کنند.

برای این کار، نام دامنه مورد نظر خود را در کادر جستجو وارد کنید و سپس دکمه جستجو را بزنید. مانند: com.برتینا

امکانات خرید دامنه از برتینا

امکانات خرید دامنه از برتینا
در جستجوی سرویس دیگری هستید؟
Linux 6

سرویس هاست اشتراکی لینوکسی

شروع قیمت

96,000 تومان

LinuxVIP8

سرویس هاست لینوکس VIP

شروع قیمت

4,019,000  تومان

Email 4

سرویس میزبانی ایمیل

شروع قیمت

324,000 ریال

پرسش‌های متداول

شما می‌توانید آزاد بودن دامنه‌های مورد نظر را در وبسایت برتینا بررسی کنید.

بله؛ شما می‌توانید به تعداد دلخواه دامنه‌های آزاد مورد نیاز خود را از طریق وبسایت برتینا ثبت کنید.

برتینا مالکیت 100 درصد دامنه و مدیریت آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در هر زمان و به هر دلیل می‌توانند دامنه خود را بدون نیاز به هماهنگی از برتینا منتقل کنند.

برای ثبت دامنه ir باید از طریق وبسایت nic.ir اقدام به دریافت شناسه نیک هندل کنید و پس از دریافت شناسه دامنه خود را در برتینا ثبت نمایید.

جهت تمدید سرویس یا دامنه خود می‌توانید از طریق ناحیه کاربری برتینا و بخش سرویس‌های من اقدام کنید.

همچنین ۷ روز مانده به موعد تمدید سرویس یا دامنه، صورتحساب مربوطه در پنل کاربری شما به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

چرا برتینا
برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در هفت روز هفته را کاملا بدون محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4.9 / 5. تعداد آراء 274

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته