برای راه‌اندازی وبسایت خود، اولین قدم را بردارید.

.com 375,000  .ir  16,000  .net 538,000  .org  556,000   .info  144,000  

ثبت دامنه و خرید انواع دامنه

خرید دامنه .com

375

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .net

538

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .info

144

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .org

556

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .biz

739

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .ir

16

هزار تومان

سالیانه

خرید دامنه .shop

1,2

میلیون تومان

سالیانه

خرید دامنه .design

2,4

میلیون تومان

سالیانه

خرید دامنه .me

236

هزار تومان

سالیانه

پسوند موردنظر خود را جستجو کنید

همه
فروش
جدید ترین
دامنه
ثبت
تجدید
انتقال
.org
556,000 تومان
702,000 تومان
702,000 تومان
.club
666,000 تومان
884,000 تومان
884,000 تومان
.design
2,444,000 تومان
2,704,000 تومان
2,704,000 تومان
.co
1,150,000 تومان
1,405,000 تومان
1,405,000 تومان
.biz
739,000 تومان
810,000 تومان
810,000 تومان
.us
471,500 تومان
549,000 تومان
549,000 تومان
.tv
1,420,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.in
523,500 تومان
526,500 تومان
526,500 تومان
.shop
1,246,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.ws
769,000 تومان
1,332,850 تومان
1,332,850 تومان
.asia
676,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.eu
501,000 تومان
501,000 تومان
501,000 تومان
.mn
2,137,000 تومان
2,366,000 تومان
2,366,000 تومان
.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.cc
655,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.bz
1,108,000 تومان
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
.de
342,000 تومان
454,000 تومان
454,000 تومان
.es
494,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.ca
730,000 تومان
827,000 تومان
827,000 تومان
.tel
624,000 تومان
624,000 تومان
624,000 تومان
.co.nz
902,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
.org.nz
902,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
.mobi
933,000 تومان
2,617,000 تومان
2,617,000 تومان
.co.uk
481,000 تومان
672,000 تومان
672,000 تومان
.br.com
1,945,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.jpn.com
1,773,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.za.com
1,706,000 تومان
7,280,000 تومان
7,280,000 تومان
.sa.com
2,366,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.uk.com
1,183,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.uk.net
1,183,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.ru.com
1,570,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.co.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.net.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.org.in
364,000 تومان
364,000 تومان
364,000 تومان
.gen.in
390,000 تومان
390,000 تومان
390,000 تومان
.firm.in
0 تومان
0 تومان
0 تومان
.net.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.org.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.ac.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.gov.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.id.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.sch.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.com.co
624,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.net.co
624,000 تومان
624,000 تومان
624,000 تومان
.me
236,000 تومان
1,118,000 تومان
1,118,000 تومان
.ru
818,000 تومان
12,518,000 تومان
1,300,000 تومان
.ac
0 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.ac
0 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.at
676,000 تومان
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
.ch
598,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.dk
624,000 تومان
624,000 تومان
624,000 تومان
.fr
676,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.it
936,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.li
1,092,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.mx
1,976,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.nl
442,000 تومان
442,000 تومان
442,000 تومان
.services
1,306,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.travel
4,323,000 تومان
5,005,000 تومان
5,005,000 تومان
.pro
780,000 تومان
853,000 تومان
853,000 تومان
.ag
4,280,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.am
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
.im
728,000 تومان
4,160,000 تومان
4,160,000 تومان
.jp
1,871,000 تومان
2,860,000 تومان
2,860,000 تومان
.la
1,534,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.sc
4,992,000 تومان
5,460,000 تومان
5,460,000 تومان
.sh
2,304,000 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.tl
4,576,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
.fm
5,252,000 تومان
6,448,000 تومان
6,448,000 تومان
.hn
3,432,000 تومان
3,900,000 تومان
3,900,000 تومان
.ae
1,924,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
.co.ir
16,000 تومان
16,000 تومان
16,000 تومان
.academy
1,277,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.actor
1,680,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.auction
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.band
960,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.bar
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
3,185,000 تومان
.bike
1,260,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.bingo
2,139,000 تومان
2,412,000 تومان
2,412,000 تومان
.boutique
1,260,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.black
1,872,000 تومان
2,808,000 تومان
2,808,000 تومان
.blue
648,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.business
360,000 تومان
988,000 تومان
988,000 تومان
.cafe
1,260,000 تومان
1,638,000 تومان
1,638,000 تومان
.camera
2,016,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.camp
2,208,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.capital
2,196,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.catering
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.click
442,000 تومان
468,000 تومان
468,000 تومان
.clinic
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
2,139,000 تومان
.codes
2,093,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.company
360,000 تومان
546,000 تومان
546,000 تومان
.computer
1,248,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.chat
612,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.credit
353,000 تومان
3,822,000 تومان
3,822,000 تومان
.domains
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
.email
864,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.energy
3,960,000 تومان
4,883,000 تومان
4,883,000 تومان
.engineer
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.expert
2,040,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.education
828,000 تومان
1,352,000 تومان
1,352,000 تومان
.fashion
1,456,000 تومان
1,456,000 تومان
1,456,000 تومان
.finance
2,088,000 تومان
2,439,000 تومان
2,439,000 تومان
.fit
1,229,000 تومان
1,571,000 تومان
1,571,000 تومان
.football
816,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.gallery
962,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.gift
796,000 تومان
797,000 تومان
797,000 تومان
.gold
4,232,000 تومان
4,883,000 تومان
4,883,000 تومان
.graphics
884,000 تومان
109,200 تومان
109,200 تومان
.green
2,880,000 تومان
2,985,000 تومان
2,985,000 تومان
.help
1,196,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.holiday
2,040,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.host
3,322,000 تومان
3,709,000 تومان
3,709,000 تومان
.international
835,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.io
2,203,000 تومان
3,068,000 تومان
3,068,000 تومان
.jewelry
2,064,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.land
624,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.lawyer
2,335,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.legal
2,064,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.life
1,260,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.link
418,000 تومان
540,000 تومان
540,000 تومان
.lol
1,196,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.love
1,326,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.mba
1,248,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.market
1,404,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.money
1,260,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.movie
12,513,000 تومان
15,075,000 تومان
15,075,000 تومان
.network
864,000 تومان
1,114,000 تومان
1,114,000 تومان
.news
610,000 تومان
1,222,000 تومان
1,222,000 تومان
.online
1,596,000 تومان
1,924,000 تومان
1,924,000 تومان
.photo
1,196,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.pizza
2,124,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.plus
1,253,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.press
2,503,000 تومان
2,799,000 تومان
2,799,000 تومان
.red
684,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.report
888,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.rip
865,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.run
865,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.sale
1,229,000 تومان
1,456,000 تومان
1,456,000 تومان
.social
1,229,000 تومان
1,638,000 تومان
1,638,000 تومان
.shoes
2,025,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.site
1,320,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.show
1,320,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.school
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
1,320,000 تومان
.space
910,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.style
1,320,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.support
865,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.taxi
2,161,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.tech
2,184,000 تومان
2,548,000 تومان
2,548,000 تومان
.tennis
2,139,000 تومان
2,162,000 تومان
2,162,000 تومان
.technology
819,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.tips
1,078,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.tools
1,229,000 تومان
1,503,000 تومان
1,503,000 تومان
.toys
2,048,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.town
1,274,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.video
1,137,500 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان
.vision
1,248,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.vote
2,688,000 تومان
2,985,000 تومان
2,985,000 تومان
.watch
975,000 تومان
975,000 تومان
975,000 تومان
.website
998,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.wedding
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
.wiki
1,160,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.work
328,000 تومان
468,000 تومان
468,000 تومان
.world
1,251,000 تومان
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
.yoga
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
1,795,000 تومان
.xyz
478,000 تومان
628,000 تومان
628,000 تومان
.zone
1,248,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.reviews
956,000 تومان
956,000 تومان
956,000 تومان
.cloud
546,000 تومان
934,000 تومان
934,000 تومان
.store
2,298,000 تومان
2,860,000 تومان
2,860,000 تومان
.pink
637,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.promo
832,000 تومان
862,000 تومان
862,000 تومان
.kim
638,000 تومان
801,000 تومان
801,000 تومان
.pet
720,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.men
1,267,000 تومان
1,356,000 تومان
1,356,000 تومان
.top
228,000 تومان
454,000 تومان
454,000 تومان
.bid
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.date
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.download
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.loan
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.party
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.racing
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.science
1,229,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.stream
1,267,000 تومان
1,356,000 تومان
1,356,000 تومان
.trade
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.win
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.accountant
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.agency
774,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.car
106,925,000 تومان
106,925,000 تومان
130,000,000 تومان
.digital
1,229,000 تومان
1,581,000 تومان
1,581,000 تومان
.fitness
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.institute
819,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.marketing
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.media
1,229,000 تومان
1,638,000 تومان
1,638,000 تومان
.photography
819,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
.restaurant
2,025,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.shop
1,246,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.university
2,025,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.game
17,160,000 تومان
21,008,000 تومان
21,008,000 تومان
.co.com
1,047,000 تومان
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
.works
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.city
865,000 تومان
1,066,000 تومان
1,066,000 تومان
.af
4,368,000 تومان
4,992,000 تومان
4,992,000 تومان
.gr
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
.moda
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.review
1,229,000 تومان
1,298,000 تومان
1,298,000 تومان
.accountants
4,050,000 تومان
4,883,000 تومان
4,883,000 تومان
.auto
104,650,000 تومان
130,000,000 تومان
130,000,000 تومان
.blog
1,138,000 تومان
1,274,000 تومان
1,274,000 تومان
.bet
592,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
.builders
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
.cab
1,229,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.cards
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
1,503,000 تومان
.group
683,000 تومان
774,000 تومان
774,000 تومان
.vip
910,000 تومان
1,229,000 تومان
1,229,000 تومان
.studio
1,069,250 تومان
1,069,250 تومان
1,069,250 تومان
.qa
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
1,508,000 تومان
.bio
720,000 تومان
2,985,000 تومان
2,985,000 تومان
.ngo
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
2,184,000 تومان
.aero
3,328,000 تومان
3,328,000 تومان
3,328,000 تومان
.com.au
676,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.net.au
623,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.me.uk
481,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
.org.uk
483,000 تومان
483,000 تومان
483,000 تومان
.vc
1,544,000 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.cm
3,276,000 تومان
5,720,000 تومان
5,720,000 تومان
.name
455,000 تومان
455,000 تومان
455,000 تومان
.de.com
869,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.gb.net
412,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
.com.mx
676,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
.be
520,000 تومان
572,000 تومان
572,000 تومان
.gs
1,191,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.gr.com
683,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.eu.com
869,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.us.com
910,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.ae.org
887,000 تومان
1,170,000 تومان
1,170,000 تومان
.cn
956,000 تومان
1,047,000 تومان
1,047,000 تومان
.holdings
2,376,000 تومان
2,496,000 تومان
2,496,000 تومان
.se.net
1,678,000 تومان
2,028,000 تومان
2,028,000 تومان
.coach
2,161,000 تومان
2,600,000 تومان
2,600,000 تومان
.pics
432,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
.com.tr
182,000 تومان
2,275,000 تومان
2,600,000 تومان
.team
1,251,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
.se
910,000 تومان
1,411,000 تومان
1,612,000 تومان
.coffee
1,229,000 تومان
1,742,000 تومان
1,742,000 تومان
.directory
819,000 تومان
956,000 تومان
1,092,000 تومان
.com.cn
884,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
.ph
2,503,000 تومان
2,730,000 تومان
2,730,000 تومان
.app
683,000 تومان
797,000 تومان
797,000 تومان
.engineering
2,161,000 تومان
2,275,000 تومان
2,600,000 تومان
.co.za
490,000 تومان
490,000 تومان
490,000 تومان
.health
3,432,000 تومان
3,432,000 تومان
3,432,000 تومان
.web.tr
91,000 تومان
2,275,000 تومان
2,600,000 تومان
.istanbul
751,000 تومان
843,000 تومان
853,000 تومان
.fun
1,138,000 تومان
1,138,000 تومان
1,280,000 تومان
.exchange
1,320,000 تومان
1,365,000 تومان
1,560,000 تومان
.fund
2,070,000 تومان
2,139,000 تومان
2,439,000 تومان
.uk
319,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان

انتقال دامنه به برتینا

با انتقال دامنه به برتینا، امکاناتی نظیر امنیت بیشتر، پشتیبانی ۲۴ ساعته واقعی، پنل قدرتمند مدیریتی، مدیریت یکپارچه هاست و دامین و بهترین قیمت را دریافت خواهید کرد. در صورتی که مالک دامنه هستید، با ارائه EPP Code قادر به انتقال دامنه خود به برتینا خواهید بود.

برای انتقال دامنه از دیگر شرکت‌ها به برتینا، روی دکمه زیر کلیک کنید.

انتقال دامنه به برتینا

مزایای خرید دامنه از برتینا

قفل دامنه رایگان

با خرید دامنه در وبسایت برتینا، از قفل انتقال دامنه رایگان بهره‌مند شوید و دیگر نگران دزدیده شدن دامنه خود نباشید.

مالکیت ۱۰۰٪ دامنه

برتینا، مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه را در اختیار شما قرار می‌دهد و در هر زمان و به هر دلیل می‌توانید دامنه خود را از برتینا منتقل کنید.

تنظیم NameServer اختصاصی

با خرید دامنه از برتینا می‌توانید از طریق واحد فنی به صورت رایگان اقدام به ثبت و تنظیم Child NameServer کنید.
خرید و ثبت دامنه‌های بین‌المللی​

خرید و ثبت دامنه‌های بین‌المللی

به دامنه‌هایی که محدود به کشوری نیستند، دامنه‌های بین‌المللی می‌گویند. این دامنه‌ها در تمامی کشورها قابل استفاده است و محدودیتی ندارند. برای جلوگیری از سو استفاده نام کسب‌وکارتان، بهتر است در کنار ثبت دامنه ir. نام دامنه خود را با پسوندهای بین‌المللی معروف مانند com, net, org, info و … ثبت کنید.

برای ثبت دامنه خود با انواع پسوندهای بین‌المللی، روی دکمه زیر کلیک کنید.

خرید و ثبت دامنه ir.

بیشتر کشورها دارای پسوند دامنه یا به اصطلاح TLD مخصوص به خود هستند و پسوند ir. مخصوص کشور ایران است. در سال 1382 مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران مسئولیت راه‌اندازی، ثبت و مدیریت دامنه‌های ir. را به عهده گرفت. باتوجه به گزارشات رسمی، تاکنون ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ پسوند ir. در اینترنت ثبت شده است.

پسوند ir. دارای چند زیر دامنه به شرح زیر است:
Co.ir     Ac.ir     Id.ir    Org.ir     Sch.ir     Gov.ir     Net.ir

برای ثبت و خرید دامنه ir. در کادر جستجو، دامنه مورد نظر خود را با پسوند ir. وارد کنید تا استعلام آزاد بودن دامنه، امکان ثبت و قیمت آن به شما نمایش داده شود.

ir domain
ثبت دامنه فارسی

خرید و ثبت دامنه فارسی

در سال ۱۹۹۶ شخصی به نام مارتین دارست، ایده‌ی دامنه اینترنتی بین‌المللی (Internationalized Domain Names) را ارائه داد. در این ایده که ۲ سال بعد اجرایی شد، به هر کاراکتر یا حرف یک کد یونیک اختصاص داده می‌شد. این روش امکانی را فراهم کرد که بتوان غیر از حروف انگلیسی، از همه حروف و کاراکترهای دیگر در آدرس دامنه استفاده کرد. با استفاده از این روش، دامنه‌های فارسی ایجاد شدند. دامنه‌های فارسی به دامنه‌هایی گفته می‌شود که، آدرس دامنه به جز بخش TLD یا پسوند از حروف فارسی تشکیل شده است. هم‌اکنون بیشتر TLDها امکان ساخت دامنه‌های فارسی را ایجاد کردند. برتینا، از پیشگامان ارائه‌دهندگان هاست و دامنه است که این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده تا بتوانند دامنه‌های فارسی خود را با تنوع بالا و قیمت مناسب ثبت کنند.

برای این کار، نام دامنه مورد نظر خود را در کادر جستجو وارد کنید و سپس دکمه جستجو را بزنید. مانند: com.برتینا

امکانات خرید دامنه از برتینا

امکانات خرید دامنه از برتینا
در جستجوی سرویس دیگری هستید؟
Linux 6

سرویس هاست اشتراکی لینوکسی

شروع قیمت

83,000 تومان

LinuxVIP8

سرویس هاست لینوکس VIP

شروع قیمت

2,847,000  تومان

Email 4

سرویس میزبانی ایمیل

شروع قیمت

289,000 ریال

پرسش‌های متداول

شما می‌توانید آزاد بودن دامنه‌های مورد نظر را در وبسایت برتینا بررسی کنید.

بله؛ شما می‌توانید به تعداد دلخواه دامنه‌های آزاد مورد نیاز خود را از طریق وبسایت برتینا ثبت کنید.

برتینا مالکیت 100 درصد دامنه و مدیریت آن را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در هر زمان و به هر دلیل می‌توانند دامنه خود را بدون نیاز به هماهنگی از برتینا منتقل کنند.

برای ثبت دامنه ir باید از طریق وبسایت nic.ir اقدام به دریافت شناسه نیک هندل کنید و پس از دریافت شناسه دامنه خود را در برتینا ثبت نمایید.

جهت تمدید سرویس یا دامنه خود می‌توانید از طریق ناحیه کاربری برتینا و بخش سرویس‌های من اقدام کنید.

همچنین ۷ روز مانده به موعد تمدید سرویس یا دامنه، صورتحساب مربوطه در پنل کاربری شما به صورت خودکار ایجاد می‌شود.

چرا برتینا
برتینا، ارائه‌دهنده انواع سرویس‌های هاستینگ، سرور ابری، تبلیغات گوگل، ثبت انواع دامنه و دیگر خدمات تحت شبکه و اینترنت با بهترین امکانات و رضایت بالای مشتریان است.

بروزترین سخت‌افزارها

برتینا در کنار پایبندی به تعهدات با بروز نگه‌داشتن تجهیزات و سخت‌افزارها، خدمات مختلفی را با بهترین امکانات به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

امنیت بالا

همواره امنیت اطلاعات برای برتینا، از اهمیت بالایی برخوردار است با توجه به این موضوع، برتینا با سیستم‌های امنیتی حرفه‌ای امنیت اطلاعات شما را تضمین می‌کند.

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت بروز مشکل نگران نباشید، چرا که برتینا خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته  در هفت روز هفته را کاملا بدون محدودیتی ارائه می‌دهد.

پرسنل متخصص

نیروی متخصص و حرفه‌ای سرمایه‌ اصلی برتینا است زیرا که متخصصین ما در برتینا آماده‌ حل هرگونه چالش و خدمات‌رسانی به مشتریان هستند.

دامنه چیست؟

دامنه یا دامین (Domain) آدرس شما در دنیای اینترنت است که کاربران با نوشتن آن در بخش مرورگر می‌توانند وارد وب‌سایت شما شوند. نام هر وب‌سایت دامنه نام دارد و دامنه انتخاب شده، مختص به کسب‌وکار شما است. انتخاب نام دامنه مناسب، قدم بزرگی در رشد و پیشرفت کسب‌وکار شما به حساب می‌آید. شما با انتخاب و خرید دامنه و هاست مناسب، به راه‌اندازی کسب‌وکار خود در دنیای دیجیتال کمک بزرگی می‌کنید.  دامنه‌ها به دو گروه دامنه ملی ایران و بین‌المللی تقسیم می‌شوند. با خرید دامنه و ثبت دامنه برتینا از ویژگی‌های ثبت دامنه برتینا مانند: مالکیت ۱۰۰٪ دامنه، قفل دامنه رایگان و بروزترین سخت‌افزارها، تنظیم NameServer اختصاصی و امنیت بالا بهره‌مند می‌شوید. همچنین، می‌توانید برای اطلاع از آزاد بودن دامنه مورد نظر و استعلام دامنه به برتینا مراجعه کنید.

معرفی بخش‌های دامنه

دامنه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول نام دامنه (SLD) و بخش دوم پسوند دامنه (TLD) است و حاصل این دو بخش دامنه نام دارد. 

 • نام دامنه: نام دامنه مخصوص برند شما است و باید قابلیت به خاطر سپرده شدن در ذهن کاربران را داشته باشد. 
 • پسوند دامنه: پسوندهای زیادی وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص خود هستند. مثل دامنه ir و دامنه ‌.com. پسوندها به چند بخش تقسیم می‌شوند. مانند:

پسوندهای عمومی

پسوندهای عمومی مانند پسوندهای .COM (Commercials) است و مناسب برای فعالیت‌های تجاری می‌باشد. دامنه‌های .NET (Network) که مناسب با شبکه و دامنه است. دامنه Org (Organization) نیز برای ارگان‌های دولتی کاربرد دارد. برای ثبت دامین محدودیتی وجود ندارد و شما می‌توانید هر دامنه‌ای که آزاد است را خریداری کنید. 

پسوندهای اختصاصی 

این پسوندها به صورت اختصاصی برای سازمان‌ها با فعالیت‌های مشخص است. از نمونه‌های این دامنه، به ‌‌Biz. (Business) است که قابل استفاده برای کسب‌و‌کارهایی در حوزه تجارت الکترونیک می‌باشد. 

پسوندهای دامنه ملی

برخی از دامنه‌ها در اختیار کشورها است مانند، دامنه ir که برای کشور ایران، دامنه tr برای کشور ترکیه، ru. برای کشور روسیه، de برای کشور آلمان، au. برای کشور استرالیا و uk. که متعلق به کشور انگلستان است.

انواع دامنه

پسوندهای بسیاری برای دامنه ها وجود دارد مانند: 

 • .com – ثبت دامنه .com برای فعالان حوزه حوزه تجارت
 • .org – ثبت دامنه .org برای سازمان‌ها 
 • .ir – ثبت دامنه .ir برای کاربران مقیم ایران (دامنه ملی)
 • .gov – ثبت دامنه .gov برای سازمان‌های دولتی
 • .edu – دامنه‌ای برای وب‌سایت‌های موسسات آموزشی
 • .Net – ثبت دامنه ,net برای سازمان‌های شبکه‌ای
 • .mil – دامنه‌ای برای وب‌سایت‌های نظامی
 • design. – ثبت دامنه .design برای طراحان (Designers)
 • ai. – خرید دامنه .ai برای وب‌سایت‌های حوزه علوم هوش مصنوعی (Artificial Intelligence
امکانات خرید دامنه برتینا چیست؟
 1. برتینا، یکی از بزرگ‌ترین مراکز ثبت دامنه در ایران، با ثبت بیش از صد نوع دامنه و ارائه سرویس به بیش از ۳۰۰۰۰ کاربر ایرانی است.
 2. یکی از امکانات مهم برتینا، اطلاع‌رسانی به صورت متناوب به کاربران، چندین روز قبل از سر رسید تاریخ انقضا دامنه است. 
 3. دامنه‌های ثبت شده در برتینا، همگی کنترل‌پنل اختصاصی دارند و امکان انجام هرگونه عملیات را به کاربران می‌دهد. 

نظر شما درباره این صفحه چیست؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بدید

میانیگن امتیاز 4.9 / 5. تعداد آراء 271

هنوز امتیازی داده نشده. اولین نفری باشید که امتیاز میدید

تعدادی از مشتریان ما در چند سال گذشته